Transitiemanager – Gouda/Thuis

2 feb 2021 overige Interim Publiek Gouda/Thuis

Introductie

Voor DJI zijn wij opzoek naar een Transitiemanager voor ca. 18-27 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag 05 februari 14.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Vorig jaar heeft de SG van JenV een (voorgenomen) besluit tot organisatiewijziging genomen waarbij SSC-I van DJI als Shared Service Organisatie ICT JenV (werktitel: SSO-ICT JenV) binnen het ministerie van JenV wordt gepositioneerd.

Na afronding van het adviestraject en het definitieve besluit kan de transitie starten. De uitwerking van deze transitie is opgenomen in het transitieplan SSC-I.

De transitie naar het SSO-ICT JenV moet de komende jaren vorm en inhoud krijgen.

 • De transitie van SSC-I is onderverdeeld in 4 deelprojecten:
 • Organisatie (formele nieuwe organisatieinrichting als gevolg van de transitie)
 • Eigenaar (formalisatie SSO-ICT JenV als zelfstandige dienst, inclusief vorming agentschap)
 • Opdrachtgevers (inregelen besturing en herverdeling verantwoordelijkheden)
 • Techniek en bedrijfsvoering (doorvoeren noodzakelijk technische aanpassingen als gevolg van de transitie).

Functie

De transitiemanager:

 • brengt het concept transitieplan SSC-I, in samenhang met de plannen van JenV en DJI, naar een definitieve versie die door het MT SSC-I wordt vastgesteld en als uitgangspunt dient voor de uitvoering van de transitie bij SSC-I.
 • onderhoudt contacten met de projectleider en de transitiemanagers JenV en DJI en stemt met hen af over de voortgang van de transitie en de samenhang tussen de transitie bij de drie organisaties, waarbij de transitieplannen van genoemde organisaties de leidraad vormen.
 • geeft vorm aan het transitieproces binnen SSC-I en zorgt voor de verbinding met de doelstellingen en randvoorwaarden zoals opgenomen in het transitieplan SSC-I.
 • maakt een plan/aanpak voor de manier waarop de directie en leidinggevenden, en via hen de medewerkers van SSC-I, worden betrokken en meegenomen bij de transitie. Het Business Plan SSC-I 2020-2022 bevat waardevolle ingrediënten die bij het opstellen van genoemde aanpak worden betrokken.
 • maakt een overall-planning, bewaakt de voortgang van de deelprojecten en stemt af met de deelprojectleiders.
 • bewaakt de samenhang en consistentie tussen de verschillende deelprojecten.
 • concipieert inhoudelijke (advies)nota’s voor de diverse overleggremia, de medezeggenschap en/of andere stakeholders in het transitieproces.
 • bereidt interne overleggen (projectteam en projectoverleg transitie SSC-I) inhoudelijk voor, draagt zorg voor de monitoring van de acties en stelt (stuur)rapportages op.
 • valt hiërarchisch onder en rapporteert aan het Hoofd CTO-office. Rapporteert ook aan de algemeen directeur van SSC-I, als opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor deze transitie.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau (minimaal 5 jaar).
 • Ruime ervaring met advisering van de ambtelijke top binnen de Rijkoverheid (minimaal 5 jaar).
 • Ruime ervaring met transities in een politiek-/bestuurlijke omgeving (minimaal 5 jaar).
 • Communicatieve vaardigheden en ervaring (zowel mondeling als schriftelijk) op hoog niveau (minimaal 5 jaar).

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren