Teamleider Toeslagen bij de Belastingdienst – Utrecht

16 jul 2021 overige Interim Publiek Utrecht

Introductie

Voor de Belastingdienst zijn wij opzoek naar een Teamleider Toeslagen voor 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 21 juli om 15.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Organisatie

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaar is heel helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. Hierdoor zijn veel ouders getroffen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van een combinatie van:

 • een harde regelgeving met een sterk ‘alles of niets’ karakter waardoor vele ouders in de problemen zijn gebracht
 • een grote maatschappelijke en politieke druk om fraude te bestrijden
 • het niet hanteren van de menselijke maat in de uitvoering en institutionele vooringenomenheid bij onder meer de aanpak van fraudebestrijding.

De komende periode staat in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger, het herstellen en mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het herbeoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die hiervoor speciaal wordt ingericht. Daarnaast zijn er drie Commissies in het leven geroepen om de hersteloperatie succesvol te ondersteunen. De Bezwaar Advies Commissie (BAC) speelt hierbinnen een belangrijke rol.

Functie

Als teamleider geef je leiding aan een team van 20 -24 medewerkers van overwegend hbo- en wo-niveau. Een team bestaat uit een aantal kleine eenheden (pods), specifiek naar het ondersteuningsgebied, waarbinnen onderlinge werkverdeling en intervisie plaatsvindt. Dit vraagt van zowel de medewerker als de teamleider een flexibele, wendbare inzet. Van de teamleider wordt verwacht goed uit de voeten te kunnen in een dynamische omgeving, waarin continue verbeteringsinitiatieven plaatsvinden. Je internaliseert onze kernwaarden en brengt deze over op de medewerkers, namelijk: menselijke maat , kwaliteit voorop, rechtmatigheid, toegankelijkheid, tijdigheid.

 • Fungeer als aanspreekpunt voor het bezwaar- en IGS team/ het team aanstuur
 • De regie voer over de bezwaarprocessen en zorg voor afhandeling op basis van een herinterpretatie van de gestelde juridische kaders
 • Afstem met de vaktechnische lijn en ambtelijk ondersteuner van de BAC over de samenwerking en het bezwaarproces
 • Team weekstarts/dagstarts organiseer en voorzit
 • Op de hoogte ben van wat er speelt binnen UHT en de relevante omgeving en dit vertaal naar producten/diensten en operationele sturing
 • Effectief en efficiënt HR management uitvoer
 • Een stimulerend en veilig werkklimaat creëer
 • Relevante signalen tijdig escaleer
 • Met beide benen in de uitvoering sta

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, bijvoorbeeld in bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende werkervaring, en kennis van en aantoonbare ervaring met het coachen van teams.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het bijdragen aan (grootschalige) projecten binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met leidinggeven in een politiekbestuurlijke omgeving
 • je hebt kennis van TVS / RTV / WFM / Beroep 2.0

Als leidinggevende ben je praktisch ingesteld en heb je een groot probleemoplossend vermogen. Je bent tactvol en legt gemakkelijk contacten. Daarnaast ben je besluitvaardig en resultaatgericht, heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, toon je inzet en neem je graag initiatief. Je bent een volwaardig sparingspartner voor het managementteam en weet politiekbestuurlijk gevoelige zaken snel en adequaat te herkennen en zo nodig escaleren.

Natuurlijk ben je als teamleider bestuurlijk sensitief, gedreven, enthousiast en geef je het goede voorbeeld. Daarnaast ben je empathisch en heb je oog voor uiteenlopende belangen. Je hebt een hands-on mentaliteit. Je bent zakelijk, accuraat en probeert graag nieuwe dingen. Overzicht houden en goed schakelen tussen verschillende aspecten gaan jou goed af. Je kunt uitstekend zelfstandig werken en samenwerken en je hanteert daarin een goede balans. Verder ben je stressbestendig, werk je planmatig en ben je resultaatgericht. Je hebt ruime ervaring in vergelijke settings en weet die ervaring en senioriteit voor jezelf en je collega’s te vertalen in je dagelijkse werkzaamheden in een zich nog ontwikkelende organisatie.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Solliciteren