Teamleider Regiokantoor DVP West bij het RIVM – Bilthoven/ Thuis

3 sep 2021 overige Interim Publiek Bilthoven/ Thuis

Introductie

Voor het RIVM zijn wij opzoek naar een Teamleider Regiokantoor DVP West. Het betreft inhuur voor een inzet van 32 tot 36 uur per week in een doorlooptijd van 6 maanden.
Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 8 september om 14:00 uur contact op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Organisatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is toonaangevend als het gaat om de relatie van de leefomgeving met onze gezondheid en ondersteunt overheden met kennis en kunde. RIVM is een agentschap van het ministerie van VWS, en heeft als kennisinstituut wettelijk ingekaderde taken op het gebied van volksgezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Op het gebied van de leefomgeving houdt het RIVM de vinger aan de pols door structureel de kwaliteit van lucht, water en bodem te monitoren. En het vericht metingen als zich een ongeval of calamiteit voordoet, waarbij stoffen vrijkomen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu. Ook doen RIVM al 50 jaar onderzoek naar verschillende vormen van straling, bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, lichtbronnen, hoogspanningslijnen en mobiele telefoons.

Daarnaast speelt het RIVM in op nieuwe milieuvraagstukken en nieuwe vragen die de samenleving stelt: Blijven er geneesmiddelen vanuit ons afvalwater achter in het milieu? Nanotechnologie biedt kansen, maar zijn er ook gezondheidsrisico’s verbonden aan deze technologie?

Het RIVM wil de transitie naar een duurzame samenleving en een groene economie ondersteunen, zodat ook toekomstige generaties in een gezonde omgeving kunnen leven.

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert en faciliteert de uitvoering van een aantal vaccinatie- en screeningsprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de zwangeren screening (PSIE) en de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS). DVP werkt nauw samen met de (regionale) partner-organisaties zoals GGD’en, jeugdgezondheidszorgorganisaties, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. DVP werkt vanuit de centrale locatie in Bilthoven en de regiokantoren in Eindhoven, Zoetermeer en Zwolle. DVP verzorgt de contacten met de opdrachtgevers en draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van de programma’s (zoals financiering, regelgeving en middelen).

Functie

Functieomschrijving

Voor DVP West zijn we op zoek naar twee teamleiders, beide voor een periode van zes (6) maanden met de mogelijkheid tot verlengen. Eén teamleider functie is voor aansturing van een deel van het vaste team van DVP West en de andere functie is voor de aansturing van het tijdelijke team dat AVG verzoeken behandelt.

Als teamleider van het regiokantoor ben je samen met je collega teamleiders verantwoordelijk voor een goed georganiseerde, efficiënte en klant- en procesgerichte organisatie. Dit betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de medewerkers, de dagelijkse bezetting regelt, een signaalfunctie hebt en bij knelpunten oplossingen aandraagt bij de regiomanager.

Je bent verantwoordelijk voor de juiste implementatie van processen op het regiokantoor, zodat het regiokantoor de juiste dienstverlening levert aan samenwerkingspartners en burgers. Je waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden en draagt zorg voor een uniforme werkwijze. Je werkt samen met je collega’s het personeelsbeleid uit, rekening houdend met interne- en externe ontwikkelingen. Je zorgt voor de organisatie van het team en de prioritering van de werkzaamheden. Je hebt het teambelang hoog in het vaandel, maar verliest de individuele behoefte van de medewerkers niet uit het oog.

Je rapporteert aan de regiomanager en fungeert als schakel tussen de regiomanager en andere afdelingen binnen het regiokantoor. De regiomanager is eindverantwoordelijk voor het regiokantoor.

Functie-eisen

Opleiding

 • HBO opleiding, aantoonbare leidinggevende ervaring en een relevante opleiding hiervoor.

Ervaring

 • Ervaren leidinggevende, in staat een team te ondersteunen, te instrueren, te faciliteren en te motiveren;
 • In staat de kwaliteit van het werk te toetsen en rapportages te maken
 • Gewend vanuit huis te werken en kent de technieken om digitaal samen te werken en een team aan te sturen
 • Ervaring in een omgeving waar veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Gewend om in een omgeving te werken waar operationele/ repeterende administratieve werkzaamheden plaatsvinden en KPI’s vast te stellen
  en te monitoren.

Competenties

 • Leiding geven
 • Organisatie sensitief
 • Analytisch vermogen
 • Doelgericht handelen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Solliciteren