sr. medewerker Kenniscentrum bij het Ministerie van Defensie (KC COID) – Utrecht

20 aug 2020 overige Interim Publiek Utrecht

Introductie

Voor het ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een interim ‘sr. medewerker Kenniscentrum’ Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 1 september 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie wordt gevormd door het kerndepartement (de zogeheten Bestuursstaf), het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie en de Operationele Commando’s: Commando Landstrijdkrachten, Commando Luchtstrijdkrachten, Commando Zeestrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee. Bij het Ministerie van Defensie (Opdrachtgever) werken in totaal ongeveer 58.000 personen, waarvan 42.000 militairen.

Voor meer informatie over de Defensie organisatie kunt u de website www.mindef.nl raadplegen.

Functieomgeving

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

De werkzaamheden van de functionaris worden verricht binnen de afdeling Kenniscentrum (KC) integriteit van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). De COID is als een bijzondere organisatie eenheid administratief ondergebracht bij de Bestuursstaf binnen Defensie.

Het KC heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid van Defensie en haar medewerkers in het omgaan met morele vraagstukken. Dit doet het KC door middel van het ontwikkelen van tools t.b.v. de werkvloer, het ondersteunen bij opleidingen t.a.v. ethiek/integriteit, kennisontwikkeling, trendanalyses, het voorbereiden van de Jaarverslagen

Functie

Het KC heeft op dit moment twee senioren. Eén senior houdt zich bezig met beleidsadvisering en één met opleidingen en trainingen. Voor de te werven senior medewerker Kenniscentrum zal het zwaartepunt van de functie liggen op beleidsadvisering, met name het adviseren over het integriteitsstelsel binnen Defensie. Politiek-ambtelijke ondersteuning kan onderdeel zijn van het takenpakket.

Verder is de functionaris belast met het opbouwen van kennis en deskundigheid binnen de organisatie op het gebied van integriteit en morele fitheid, is belast met (bege-)leiding van en advisering aan diverse defensie brede en COID-projecten en collega’s, en biedt training- en opleidingsondersteuning aan op het deskundigheidsgebied morele professionaliteit (d.w.z. integriteit en morele fitheid).

Functie-eisen

Minimale functie-eisen (harde eisen)

Opleidingseisen:
-Afgeronde academische opleiding
-Scholing op gebied van integriteit en ethiek

Ervaringseisen:
– Ervaring met de Rijksoverheid op het gebied van integriteit

Wensen

Opleiding en werkervaring:
– academische opleiding is bij voorkeur gericht op bestuurskunde of sociale wetenschappen
– ervaring met de Rijksoverheid is bij voorkeur rondom beleid en procedures op het gebied van integriteit

Kennis, inzicht en vaardigheden:
– kennis en inzicht van (beleids)advisering rondom het integriteitssysteem
– kennis van maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. integriteit en ethische vraagstukken en de impact bij het personeel door het inzetten van integriteitsinstrumenten;
– ruime kennis en ervaring op het gebied van integriteit;
– vaardigheid in het schrijven van rapporten en adviezen;
– kennis van integriteitsvraagstukken en beleid;
– kennis van en ervaring met beleidsprocessen en gevoel voor politieke verhoudingen;
– goede communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden;
– kennis en ervaring in het begeleiden van projecten en processen, bij voorkeur binnen de overheid
– bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van opleiden en trainen m.b.t. integriteit

Competenties
Integer, flexibel, adviesvaardig, zelfstandig, analytisch vermogen, communicatief vaardig, empathisch, gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, samenwerken, verbinden, overtuigen, creativiteit, doelgericht

Voor deze functie is een screening VGB-B nodig.


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren