Sr. Adviseur contactcenter – Zwolle

12 nov 2020 overige Interim Publiek Zwolle

Introductie

Voor P-Direkt zijn wij op zoek naar een Sr. Adviseur contactcenter. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag november om 12:00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Organisatie

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Zij zorgen dat de 120.000 rijksambtenaren hun personeelszaken zo veel mogelijk zelf kunnen regelen. Van verlof tot salaris en van indiensttreding tot reorganisatie. Dat doen ze met de digitale systemen van PDirekt, zoals de P-Direkt app, het elektronische personeelsdossier en het P-Direktportaal dat gekoppeld is aan het rijksbrede intranet met informatie over het arbeidsvoorwaardenpakket. Voor inhoudelijke vragen over wet- en regelgeving op het gebied van personeel en salaris, is het contactcenter van P-Direkt het vaste aanspreekpunt voor rijksmedewerkers. Onze systemen en dienstverlening zijn afgestemd op het ondersteunen van de medewerker en de manager. Zo kunnen zij alle personeelszaken gemakkelijk, snel èn correct regelen. P-Direkt verzorgt ook de salarisbetaling van alle rijksambtenaren.

Functie

De Senior-Adviseur Contactcenter is expert van een werkgebied van uitvoeringsprocessen (in dit geval beheer van P-dossiers) binnen het Contactcenter van P-Direkt en ondersteunt Contactcenterteams en skill experts bij ingewikkelde vraagstukken. Deze medewerker is adviseur voor het management van het Contactcenter en externe stakeholders. In ieder geval over zaken die spelen binnen het inhoudelijke uitvoeringswerkgebied.

De Senior-Adviseur Contactcenter P-dossiers is verantwoordelijk voor het goed functioneren en verbeteren van de dienstverleningsprocessen van ons Contactcenter, met als taken:

 • Werkt vanuit proces overstijgende expertkennis van de werkvloer en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Is 3e lijns expert voor zeer specialistische en/of boven processen uitstijgende complexe vragen vanuit de cc-teams.
 • Werkt vanuit een continu verbetergedachte en is steeds op zoek hoe de dienstverlening van het Contactcenter beter kan; geeft trainingen of workshops in het kader van kennisverbreding en –verdieping op het cc.
 • Adviseert het MT-Contactcenter over kwaliteit en efficiency vraagstukken.
 • Adviseert beleidsbepalers (BZK) over uitvoeringszaken en impact op de dienstverlening.
 • Vertaalt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van informatierecht naar adviezen en producten m.b.t. impact op de dienstverlening; Stemt daarbij af met team Wet & Regelgeving van R&O.
 • Aanspreekpunt voor Skill Experts op expert kennis van dienstverleningsprocessen;
 • Werkt intensief samen met de business analist en/of skill expert bij complexere incidenten of verbeteringen.
 • Blijft up toe date van wet- en regelgeving en standaarden inzake informatiebeheer.
 • Adviseert security/privacy officer en anderen in de organisatie i.v.m. raakvlakken en tegengestelde belangen, zoals tussen privacybescherming en archivering.
 • Bereidt wijzigingen in kaders en instrumenten m.b.t. het informatiebeheer van de pdossiers voor met zorgdragers/opdrachtgevers en andere relevante stakeholders.
 • Bereidt besluitvorming voor t.b.v. interdepartementale gremia voor aanpassing van kaders en instrumenten voor de p-dossiers.
 • Ondersteunt relatiemanagement bij het opstellen van dienstverleningsafspraken (aansluitconvenanten) en bij de behoeftebepaling aan dienstverlening met klanten van PDirekt.
 • Onderhoudt contacten met zorgdragers, informeert en adviseert hen integraal op het gebied van informatiebeheer van de p-dossiers t.b.v. maatwerk op operationeel niveau; communiceert deze afspraken binnen het Contactcenter.

Functie-eisen

Eis

 • Je beschikt over WO werk en denkniveau op het gebied van informatiebeheer (bijvoorbeeld LRM, HMDI, IDM, DIOR of SOD)
 • Je beschikt over kennis van informatiewet- en regelgeving
 • Je hebt werkervaring met adviseren en sparren ten aanzien van complexe vraagstukken vanuit de operatie op het gebied van informatiebeheer en dienstverlening.

Wens

 • Kennis van informatiewet- en regelgeving.
 • Ervaring met informatiebeheer en dienstverlening in relatie tot papieren en digitale informatie.
 • Ervaring en/of affiniteit met de organisatie en/of met personele processen binnen de Rijksoverheid.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash, kas@aeves.com of 06 3029 6742

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash, kas@aeves.com of 06 3029 6742

Solliciteren