(Senior) Programma Secretaris – Den Haag

26 jan 2021 overige Interim Publiek Den Haag

Introductie

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn wij opzoek naar een (Senior) Programma Secretaris voor 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór donderdag 28 januari 13.00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Organisatie

‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.


Functie

De directie Digitale Overheid (i.o.) is verantwoordelijk voor het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving. De directie neemt de regie op de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering hiervan, daar waar dat de publieke belangen en de maatschappelijke orde in de digitale samenleving dient en zo nodig versterkt. Het onderdeel Programmadirectie I bestaat op dit moment onder andere uit de programma’s Toegang, Machtigen, BRP en FBS met elke een eigen programma manager. De programmadirectie wordt aangestuurd door een directeur, een SRO (senior responsible owner) en een programmadirecteur.

Om hen te ondersteunen zijn er twee vacatures voor directiesecretaris die ondersteunen op strategische, politieke, bestuurlijk organisatorische en bedrijfsvoeringprocessen.

De directiesecretaris heeft een verbindende rol binnen de organisatie en is een zelfstandige, stabiele factor in het team. Als directiesecretaris ondersteun je de directeur, sro en programmadirecteur bij het behalen van de programmadoelen en de verantwoordelijkheden die daaruit voortkomen. Je bent in staat om een goed relevant netwerk te bouwen en te onderhouden met de diverse partijen intern en extern, weet wat er speelt in het veld en bent hierin proactief.

De directiesecretaris houdt zich bezig met bovenstaande maar is bovenal een directie adviseur. Zij of hij bereidt inhoudelijke stukken en overleggen voor en doet dit vrijwel zelfstandig.

Werkzaamheden

Van de medewerker wordt verwacht dat deze zich snel bewust wordt van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het programma werkt en beschikt over goede schrijfvaardigheid.

De belangrijkste taken zijn:

 • (Inhoudelijk) voorbereiden vergaderingen van de Program Board en DG Stuurgroep en zorgen voor een ordentelijk proces. In staat de inhoud te managen.
 • Overzicht houden op het proces (bewaken van acties en afspraken) en actief verbinden met programmamanagers en teamleden op inhoud, proces en procedures
 • Voorbereiden van diverse overleggen met stakeholders
 • (Inhoudelijk) voorbereiden van voortgangsrapportages en presentaties t.b.v. diverse vergaderingen
 • (Inhoudelijk) voorbereiden vergaderingen MT en andere bestuurlijke overleggen
 • Ondersteunen bij politiek gevoelige en bestuurlijk complexe overlegsituaties

Functie-eisen

 • Je beschikt over wo-niveau met ervaring in een beleidsomgeving (bij voorkeur binnen Rijksoverheid) en het werken in projectverband.
 • Je kunt omgaan met uiteenlopende belangen en weet vanuit de inhoud constructief en met uithoudingsvermogen te bouwen aan samenwerking.
 • Je pakt graag en enthousiast zaken aan en bent een doortastende coördinator. Je bent resultaatgericht en hebt een vlotte pen.
 • Je betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat.
 • Je weet belangen en inhoud in vergaderingen accuraat te duiden en verwoorden.
 • Je bent in staat om voor uiteenlopende deelgebieden relevante informatie te verzamelen, samen te vatten en in een heldere boodschap te vertalen.
 • Je bent creatief en signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze.

  Competenties:

 • Accuraat. In staat om heldere stukken te produceren en duidelijk te verwoorden wat gezegd wordt.
 • Omgevingsbewust. Sterk ontwikkelde bestuurlijke gevoeligheid
 • Flexibel. Past zich gemakkelijk aan aan veranderende omstandigheden  Zelfstarter. Pakt uit zichzelf relevante zaken op en toont initiatief
 • Adviesvaardigheid. Komt tijdig met gevraagde en ongevraagde adviezen en weet deze goed te onderbouwen.
 • Organisatorische kwaliteiten. Organiseert het werk volgens duidelijke plannen en stuurt tijdig bij, houdt overzicht  Uitstekende schriftelijke vaardigheid. In staat om gedragen rapportages en stukken op te leveren

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren