Senior Programma-controller – Utrecht – Thuis

7 okt 2021 overige Projectmanagement Utrecht / Thuis

Introductie

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar; dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?


Organisatie

Het directoraat-generaal Toeslagen werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar.

De opdracht gevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering. Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.

Functie

Als senior programmacontroller draag je bij aan het zichtbaar maken van het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de programma’s van Business Ontwikkeling. Het meest relevante programma is de Vernieuwing Dienstverlening. Je adviseert over de voortgang van de programma’s op basis van een gedragen programmamanagement methodiek en ondersteunt in de doorontwikkeling van de programma’s, onder andere op het gebied van de PDCA-cyclus en de inrichting van AO/IC. Waar nodig stem je t.a.v. de voortgang van de programma’s af met de projectleiders en de controllers van de verschillende directies binnen DG Toeslagen en met de onderdelen die uitbesteed zijn aan de DG Belastingdienst.

In deze rol draag je zorg voor goede en betrouwbare programmarapportages ten behoeve van de verschillende opdrachtgevers, het DT van DG Toeslagen en ter verantwoording naar de directie IOO van het kerndepartement. Je faciliteert en assisteert de programmamanager en projectleider(s), de directeur Business Ontwikkeling, Ketenregie, team- en afdelingshoofden van de directies van DG Toeslagen. Deels financieel, echter de nadruk ligt op de haalbaarheid van de verschillende acties. Grotere verbanden zien en op detail kunnen acteren hoort bij deze opdracht. DG Toeslagen wil in deze politiek gerichte dossiers recht doen aan waar de organisatie voor staat. Je neemt de lead in het opstellen van de producten van de directie Business Ontwikkeling in het kader van de planning- en controlcyclus.


Functie-eisen

Wat maakt jou een prettige collega? Ondersteunen bij het verder professionaliseren van het volgen van programma’s, zelfstandigheid en je verbindende, analytische en inlevende vermogen. Jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit zet je effectief in om de control cyclus zowel naar de DG Toeslagen als naar het kerndepartement zo goed mogelijk vorm te geven. Je schakelt makkelijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zowel over de hele linie van de informatiehuishouding binnen Toeslagen als tot het beleidsvormende proces van de ministeries. Misschien kan je jezelf classificeren als strategisch denker en een pragmatische doener.

Competenties
  • analyseren
  • overtuigingskracht
  • netwerken
  • organisatiesensitiviteit
  • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Als teamspeler kun jij je werkstijl probleemloos aanpassen aan verschillende situaties. Daardoor kom je altijd met het juiste, effectieve advies. Jouw toegevoegde waarde? Je helikopterview, positief-kritische instelling en vermogen om te anticiperen. Bovendien kun je als de beste informatie verwerken en analyseren. Ook kun je in een dynamische en politiek-sensitieve omgeving oplossingsgericht werken, hoofd- van bijzaken scheiden en duidelijk grip houden op de voortgang van je werkzaamheden


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Solliciteren