Projectmanager Informatievoorziening Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat – Utrecht/ Thuis

15 jun 2021 overige Interim Publiek Utrecht / Thuis

Introductie

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Projectmanager Informatievoorziening Bedrijfsvoering voor 36 uur per week voor initieel 6 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 21 juni 13:00 contact op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Organisatie

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Corporate Dienst

De Corporate Dienst levert excellente bedrijfsvoeringsdiensten aan Rijkswaterstaat. We richten ons daarbij op de primaire werkprocessen van het bestuur, de Bestuursstaf en de andere organisatieonderdelen. Als concerndienstverlener en inkoopuitvoeringscentrum zijn we tevens actief buiten Rijkswaterstaat; ook andere rijksoverheden en partijen als waterschappen en gemeenten nemen producten en diensten bij ons af. Vanuit ons motto ‘de vraag van morgen vandaag geleverd’ spelen we dagelijks op een proactieve manier in op klantvragen.

We houden van ons vak én van heldere afspraken. Planning en budget hebben we scherp in het vizier. Door mee te denken met onze klanten komen we tot de best passende, excellente producten en diensten. Dit maakt ons een toonaangevende dienstverlener. Dat neemt niet weg dat we blijven zoeken naar manieren om ons werk naar een nog hoger plan te tillen en onze keten van partners en leveranciers verder te versterken.

Binnen de Corporate Dienst vind je bedrijfsvoering deskundigen op de domeinen HRM, leren en ontwikkelen, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening, informatievoorziening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed. Onze mensen gaan zowel bedreven als gedreven te werk. Hier werken we met passie en vakmanschap, nemen we verantwoordelijkheid en investeren we in kennis, kunde en vaardigheid. De Corporate Dienst bestaat uit de eenheid Klant en Services en drie directies: Facilitair en Financiën, Communicatie, Personeel en Recht en Bedrijfsvoering en Inkoop.

Afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd onder aansturing van de afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling. Deze afdeling is binnen RWS verantwoordelijk voor de vernieuwingen en ontwikkelingen van systemen van het IV-domein bedrijfsvoering (de vraag naar IV). Tevens ondersteunt en adviseert de afdeling de proceseigenaren ten aanzien van het samenhangend procesontwerp RWS.

Functie

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn complex. Om continu aan de hoge standaarden te voldoen, zijn adequate bedrijfsprocessen onmisbaar. Als projectmanager geef je optimaal leiding aan uiteenlopende middelgrote, integrale programma’s en projecten. Je realiseert de gewenste projectresultaten en draagt zo bij aan het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen onze organisatie.

Je levert je eigen projecten en de bijbehorende analytische, organisatorische en informatievoorzienings-deelprojecten op. De toegekende mensen, middelen, budgetten, gemaakte afspraken, projectkwaliteit en projectvoortgang zijn bij jou in goede handen. Je draagt je projecten over aan de organisatie, evalueert ze en zorgt voor voortgangsrapportages. De projectopdrachten en -plannen die je maakt zijn SMART, afgestemd met de opdrachtgever en passend binnen onze bedrijfsvoerings- en informatievoorzienings-architectuur. Je adviseert over de gewenste toekomstsituatie en bijbehorende consequenties. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de politieke, maatschappelijke en organisatorische haalbaarheid. Je onderzoekt risico’s en kansen en benoemt kritische succesfactoren.

Je werkt nauw samen met verschillende betrokken partijen in de bedrijfsvoeringskolom, weet relaties goed te onderhouden en creëert draagvlak voor je adviezen, programma’s en projecten. Voor zowel de opdrachtgever als de marktpartijen ben jij het aanspreekpunt over de bijbehorende voortgang, risico’s en kosten. Met je scherpe blik houd je ook toezicht op het werk van derden. Je brengt stakeholders en marktpartijen bij elkaar en zorgt dat ze het eens worden. Je staat stevig in je schoenen.

Elke dag opnieuw maak je je sterk voor het ontwikkelen van het vakgebied project- en programmamanagement. Je draagt bij aan evaluaties, de formulering van best practices en de uniformering over de verschillende projecten en programma’s heen. Kennis en ervaring deel je actief binnen Rijkswaterstaat.

Functie-eisen

Eisen

  • Minimaal een HBO-diploma informatiemanagement, bestuurs- of bedrijfskunde.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring als projectleider, projectmanager en/of programmamanager.
  • In het bezit van projectmanagement certificeringen op senior niveau (bijvoorbeeld PRINCE 2 of IPMA B/C)

Wensen

  • Kennis en ervaring met programma- en projectmanagement en technieken zoals integraal projectmanagement, PRINCE 2, scrum MSP.
  • Kennis en ervaring met informatievoorziening en/of bedrijfsvoering
  • Kennis en ervaring op het werkgebied Sturing en/of Facilitair binnen de informatievoorziening en/of bedrijfsvoering.
  • Kennis van Rijkswaterstaat, overheidsorganisaties, gemeenten en provincies, en van de opbouw en functionele verhoudingen binnen en tussen die organisaties.
  • Ervaring met het werken binnen de (Rijks)overheid.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aevesbenefit.com.

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aevesbenefit.com.

Solliciteren