Projectmanager Implementatie Stelselwijziging bij Rijkswaterstaat – Rijswijk/ Thuis

12 aug 2021 overige Interim Publiek Rijswijk/ Thuis

Introductie

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Projectmanager Implementatie Stelselwijziging SZW in LAVS voor 24 uur per week voor initieel 5 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 16 augustus 12:00 contact op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Organisatie

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren.

WVL wordt daarmee voor de kenniswereld – universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.- het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat.

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland.

Functie

Opdrachtomschrijving

Asbest, het is een veelbesproken onderwerp. zowel binnen de politiek als in de samenleving. Er bestaat strenge wet- en regelgeving voor het verwijderen van en werken met asbest. Daarom volgt de overheid via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) de processen, van inventarisatie tot en met de stort van asbest.

Het LAVS draagt bij aan een transparante en veilige asbestketen in Nederland. Gebruikers van de webapplicatie zijn o.a. marktpartijen zoals inventarisatiebureaus, saneerders, woningcorporaties, maar ook gemeentelijke toezichthouders en softwarebedrijven die een koppeling leveren. RWS is, namens het Ministerie van IenW, beheerder van het LAVS en verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de webapplicatie. Het Asbest LAVS-team binnen RWS heeft o.a. als taak de gebruikers voor te lichten en te ondersteunen bij het werken met het LAVS. Hiervoor zetten we een (telefonische) helpdesk in, verzorgen we websites van informatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en voorlichtingsproducten en communicatie. Een andere belangrijke taak van het Asbest LAVS-team is het beantwoorden van vragen over asbest van beleidsmakers, vergunningverleners, handhavers / toezichthouders werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten en ook van burgers.

Opdracht

Het ministerie SZW gaat de systematiek voor het inschalen van asbestsaneringen aanpassen. Dit heeft onder meer consequenties voor de certificatie-eis en daarmee voor de registratie in LAVS. De aanpak van het hele project voor de aanpassing van LAVS aan de voorgenomen wijziging kent verschillende fases. Deze aanvraag tot inhuur betreft alleen de analysefase. Om dit in goede banen te leiden is tijdelijk een projectmanager nodig. Ervaring opgedaan in het domein Leefomgeving is een essentiële pré.

Als eindproduct van de analysefase lever je als projectmanager samen met het projectteam een plan van aanpak voor de realisatie op, met daarin de volgende elementen: een gedetailleerd ontwerp voor de aanpassing van LAVS, een aanpak voor het ontwikkeltraject, een implementatieplan met betrekking tot ondersteuning van de gebruikers bij de overgang en nazorg, een adequate planning voor de realisatie- en nazorgfase en inclusief een bijbehorende kostenraming.

Een optie tot verlenging voor inzet van de projectmanager is nadrukkelijk aan de orde i.v.m. een naadloze overgang van analyse naar het verstrekken van opdracht door het ministerie SZW voor de realisatiefase.

Als projectmanager ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit project.

Functie-eisen

Eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het managen van multidisciplinaire projecten, met een groot ICT/IV-component.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de Agile-ontwikkeltechniek.

Wensen

 • Kennis en ervaring met het managen van projecten bij het implementeren van beleidsmatige ontwikkelingen.
 • Kennis en ervaring met het thema afvalstoffen en/of duurzaamheid.
 • Kennis en ervaring met SCRUM-methodiek.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk, proactief en klantgericht.
 • Je hebt het vermogen om snel de essentie van een project te doorgronden en herkent dwarsverbanden.
 • Je kunt daadkrachtig plannen en organiseren.
 • Je kunt goed netwerken en samenwerken en hebt sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten complexe organisaties en handelt hiernaar.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Solliciteren