Projectleider / strategisch adviseur databeschikbaarheid AI – Den Haag

24 dec 2020 overige Projectmanagement Den Haag

Introductie

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij opzoek naar een IProjectleider / strategisch adviseur databeschikbaarheid AI voor 32-36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 06 januari 2021 voor 15:00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Organisatie

Programma AI: waardevolle AI voor gezondheid VWS wil samen met de zorgpartijen de juiste zorg op de juiste plek realiseren. Voor iedereen, nu en in de toekomst. Het gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan ons daarbij helpen. Als we de potentie van AI omzetten naar daadwerkelijk ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers heeft dat enorme impact op de kwaliteit van onze zorg. Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid helpt zorgpartijen deze potentie van AI te verzilveren. Bijvoorbeeld door bij initiatieven uit het veld aan te sluiten die opschaling en zinvol gebruik van AI in medische hulpmiddelen mogelijk maken. Het verhogen van het bewustzijn over de mogelijkheden van (het werken met) AI is een voorwaarde om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Actieleren met het veld helpt om te weten waar men in de praktijk tegen aanloopt en helder te krijgen wat er wel of wat er niet kan. En welke rol de overheid hierin heeft. Zo kunnen we samen bouwen aan mensgerichte ontwikkeling van betrouwbare AI voor gezondheid.

Het programma valt onder de directie Informatiebeleid (DI) van het Ministerie van VWS. Deze directie stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI kaders voor informatie en ICT-activiteiten en toetst deze.

Binnen DI zijn vier VWS-brede programma’s ondergebracht die onderling ook samenhang hebben dan wel moeten krijgen: Waardevolle

Functie

Het programma is ingericht vanuit een actielerende insteek, dat wil zeggen dat we inzetten op co-creatie met het veld en het aanjagen van opschaalbare initiatieven. Langs ongeveer 15 actielijnen werkt het programmateam met actieteams in het veld om samen te werken aan het verhogen van de ervaren waarde(creatie) door benutting van AI in de praktijk. Denk aan hulpmiddelen om de handelingsruimte helder te maken, governance in te richten of business cases te onderbouwen. Maar ook aan het versterken van het nationale ecosysteem en bewustwordingsactiviteiten. Het programmateam initieert of sluit aan bij actieteams, zorgt voor verbinden en een actiegerichte aanpak vanuit een leidende of aanjagende rol. Projectleiders voeren regie op het beoogde resultaat per actielijn, bouwen bruggen, zetten opdrachten uit en scheppen kaders voor de actieteams.

Als projectleider en strategisch adviseur ben jij volwaardig lid van het programmateam en neem je regie op enkele actielijnen gericht op het borgen van databeschikbaarheid voor AI. Samen met een collega uit het programmateam stuur je op cohesie en faciliteer je krachtenbundeling in het veld zodat zij het beoogde resultaat via een actielerende aanpak kunnen realiseren. Op basis van je kennis van de zorg en je netwerkvaardigheden kun je mensen uit het veld mobiliseren om deel te nemen aan de actieteams waar jij verantwoordelijk voor bent. Inzichten, kansen en risico’s die uit de acties naar voren komen, weet jij te vertalen naar beleidsinput voor je beleidscollega’s bij de directie.

Als teamspeler werk je samen met de andere programmaleden aan en neem je verantwoordelijkheid voor:

 • Actielijnen voor actieteams in het veld initiëren om de waarde(creatie) van AI voor gezondheid te vergroten en helder beschrijven van de beoogde resultaten;
 • In het bijzonder richt je je op het borgen van databeschikbaarheid voor AI en het begeleiden van pilots om te leren van de validatie en deployment gap in AI-implementatie.
 • Waar nodig mobiliseren van mensen uit het veld om krachten te bundelen en deel te nemen aan de actieteams, zodat er voldoende draagkracht is om succesvol resultaat neer te zetten;
 • De beleidscollega’s of ambtelijke top voorzien van informatie en advies op het onderwerp AI databeschikbaarheid voor gezondheid;
 • Voeren van regie en/of faciliteren van het actieteam middels een actielerende aanpak;
 • Voorbereiden van de verwachte acties en rapporteren over de (tussentijdse) resultaten in de maandelijkse sprintstart en -review;
 • Communicatie over de actielijnen intern en extern;
 • Verbinding leggen met andere lopende relevante programma’s intern en extern;
 • Zelf acties uitvoeren op het gebied van kennisverspreiding over AI en bijdragen aan wegnemen van ervaren belemmeringen;
 • Volgen en vertalen van externe ontwikkelingen en trends over AI binnen en buiten de zorg;
 • Helpen borgen van de uitkomsten

Functie-eisen

 • Je bent een strategische denker en hebt kennis en ervaring van actielerend, projectmatig/programmatisch werken, bij voorkeur binnen de zorg of de rijksoverheid.
 • Je hebt goede verbindende en analytische vaardigheden, kan een visie formuleren en bent sterk gericht op het vormen van draagvlak en cohesie met andere partijen en mensen (samen doen, samen leren).
 • Je hebt kennis van dataconstructies en –kwaliteit en de randvoorwaarden die daar vanuit maatschappelijk belang aan worden gesteld voor betrouwbare en mensgerichte AI;
 • Je hebt sterke affiniteit of ervaring met AI, bij voorkeur binnen de zorg.
 • Je bent doel- en resultaatgericht, weet van aanpakken maar laat de eigenaarschap daar waar het hoort, en werkt agile planmatig.
 • Je hebt affiniteit met medisch-technologische ontwikkelingen.
 • Je bent initiatiefrijk, ondernemend ingesteld en je signaleert kansen die je kan verzilveren;
 • Je kunt goed het overzicht bewaren en verbanden leggen met wat er speelt in de verschillende actielijnen.
 • Je bent kritisch en overtuigend, durft ‘tegen te denken’.
 • WO werk- en denkniveau.
 • Relevante, aantoonbare ervaring in gelijksoortige functie of opdrachten op het gebied van AI en/of databeschikbaarheid.
 • Ervaring in de zorg.
 • Vaardig in Engelse taal.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Solliciteren