Projectleider Realisatie – Groningen

15 sep 2021 overige Interim Publiek Groningen

Introductie

Voor Het Nationaal Coördinator Groningen zijn wij opzoek naar een ‘Projectleider Realisatie’ voor 32-36 uur per week voor initieel 12 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 21 september om 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Organisatie

Nationaal Coördinator Groningen

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. Aanvraag op basis van een opdracht (ZZP/detachering)

Afdeling Realisatie

De Afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van de versterking. Adressen die uitvoerings-gereed zijn op basis van het versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. Dat gebeurt door twee teams.

Team Projectleiding

Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle aangewezen projecten/adressen, inclusief het leveren van nazorg aan bewoners. Dit gebeurt met behulp van bouwbedrijven en aannemers. Team Toezicht & Ondersteuning verzorgt het aanleveren van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiding. Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Functie

Omschrijving en doel van de functie

De Projectleider is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting, financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing, projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.

Plaats in de organisatie

De Projectleider behoort tot het team Projectleiding. De Projectleider geeft functioneel leiding aan de leden van de onder hem vallende projectteams.

Activiteiten

 • Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
 • Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
 • Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig aanhalen van specialisaties.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
 • Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • WO werk- en denkniveau en een relevante afgeronde WO-opleiding.
 • Relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
 • Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:

 • Projectmanagement; programmamanagement.
 • Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
 • Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Inkoop- en contractmanagement.
 • Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • aansturen-groep
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • integriteit
 • motiveren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • reflecteren op eigen handelen
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken

Functie-eisen

Eisen

 • Aantoonbaar (minimaal) WO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar in een projectomgeving en een projectteam als rol van de projectleider en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Aantoonbaar inzicht in projectmanagement en programmamanagement.

Wensen

 • Mate van ervaring in een soortgelijke rol.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft op het gebied van projectmanagement en onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering, risicomanagement, risicoanalyse in de uitvoering van bouwprojecten.
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com.

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com.

Solliciteren