Projectleider Pachtboerderijen – Arnhem

18 nov 2020 overige Interim Publiek Arnhem

Introductie

Voor het Rijksvastgoedbedrijf zijn wij op zoek naar een ‘Projectleider pachtboerderijen’ Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 24-11-2020 om 10.00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Organisatie

De afdeling Realisatie Oost is (samen met de afdeling Realisatie West) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen tot leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit: sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland, Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

De sectie van de afdelingen Realisatie Oost is verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

  • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.
  • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van Planmatig Onderhoud (PO) en Dagelijks Onderhoud (DO/ NPO). Signaleren knelpunten storingsopvolging en risico’s voor wet- en regelgeving.
  • Onderhouden van klantcontacten: eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
  • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
  • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 mln. Eventueel daaraan gekoppelde facturering aan gebruikers tijdig en volledig.
  • Signaalfunctie aspectprogramma’s. Acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
  • Aangaan en uitvoeren service-overeenkomsten.

Functie

De projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding- en/of realisatiefase van (onderhouds)projecten. De projectleider geeft hierbij leiding aan de projectorganisatie en stuurt het project conform gemaakte afspraken en procedures aan. De projectleider maakt afspraken over de inzet van deskundigen op E, B en W gebied binnen de sectie Oost en werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bijvoorbeeld Inkoop. Je bestudeert en interpreteert contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico’s ter voorbereiding van de realisatie.

De kwaliteit van de uitvoering, projectvoortgang, de planning, de projectkosten en de uitwisseling van projectinformatie wordt bewaakt. Je fungeert als eerste aanspreekpunt intern voor andere afdelingen of directies maar ook voor opdrachtgevers, gebruikers, gemeenten, nutsbedrijven e.d. Je verzorgt de project administratie en organiseert de oplevering van de projecten waarbij een overdrachtsprotocol wordt opgemaakt. Afsluitend zorg je voor de verwerking van de wijzigingen in het beheersysteem.

Functie-eisen

Om een goede invulling te geven aan de opdracht heb je minimaal HBO werk- en denkniveau en een opleiding in een technische richting (B, E, W, Civ T). Projectmatig (samen)werken, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie, financieel inzicht en affiniteit met projectadministratie behoren tot je basis vaardigheden. Je hebt enkele jaren ervaring als (vastgoed)projectleider met een brede werkervaring op het terrein van risicomanagement. Verder heb je ervaring bij het formuleren van een adequate aanbestedingsstrategie en het opstellen van relevante aanbestedingsdocumenten. Vanzelfsprekend heb je ervaring in het aansturen van meerdere projecten tegelijk en het begeleiden en aansturen van leden van een projectteam en derden. Je hebt vaardigheid in het opereren in een dynamische omgeving met een politiek-bestuurlijke context.

Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen en je bent in staat de aanpak hierop af te stemmen. Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Je bent pro-actief en organisatie sensitief. Je kunt plannen en organiseren en je hebt aantoonbare ervaring in het maken van afspraken met anderen over de kwaliteit en kwantiteit van het te leveren werk en houdt de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen.

Je bent resultaatgericht en slagvaardig en je kunt snel, goed werken onder tijdsdruk en je bent communicatief sterk. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid. Je bent in staat om de mening van anderen te beïnvloeden. Je hebt oog voor externe ontwikkelingen die in relatie staan tot het vakgebied en weet deze te vertalen naar eigen werkzaamheden. Je bent in staat om ook aan niet vakgenoten de essentie van projecten over te brengen.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Solliciteren