Projectleider Ontwerp bij het Nationaal Coördinator Groningen – Hoogezand/Thuis

23 jun 2021 overige Engineering Hoogezand/ Thuis

Introductie

Voor het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn wij op zoek naar drie Projectleiders Ontwerp voor 32-36 uur per week voor initieel 12 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 28 juni 14:00 contact op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Organisatie

Nationaal Coördinator Groningen

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling Ontwerp

De afdeling Ontwerp is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een door de gemeente te nemen versterkingsbesluit in het kader van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het versterkingsbesluit is onder andere gebaseerd op het normbesluit, de aanvullende wensen van bewoners en de gemeenten, de vereiste vergunningen, subsidies, etc. Deze afdeling treft tevens alle voorbereidingen voor de realisatie van de versterkingsbesluiten.

Team Projectmanagement

Team Projectmanagement is verantwoordelijk voor de planning, resources en aanpak van projecten en verantwoordelijk voor de aansturing, begeleiding en resultaten van de projectteams. Dit betekent dat het team Projectmanagement:

 • Projectteams samenstelt op basis van de benodigde kennis en competenties.
 • Verantwoordelijk is voor de aansturing en begeleiding van projectleden.

Verantwoordelijk is voor het eindresultaat van de projecten.

Functie

Omschrijving en doel van de opdracht

De Projectleider is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting, financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing, projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.

Plaats in de organisatie

De Projectleider behoort tot het team Projectmanagement. De Projectleider geeft functioneel leiding aan de leden van de onder hem vallende projectteams.

Activiteiten

 • Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
 • Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
 • Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig aanhalen van specialisaties.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
 • Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Functie-eisen

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring geldt de volgende eisen:

 • WO werk- en denkniveau en een relevante afgeronde WO-opleiding.
 • Relevante ervaring van minimaal 5 jaar in complexe projecten/programma’s als rol van de projectleider en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
 • Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.
 • Aantoonbare ervaring bij een soortgelijke organisatie in de laatste 5 jaar.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:

 • Projectmanagement; programmamanagement.
 • Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
 • Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Inkoop- en contractmanagement.
 • Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • aansturen-groep
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • integriteit
 • motiveren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • reflecteren op eigen handelen
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Solliciteren