Projectleider Meldpunt Agressie en Geweld – Utrecht

12 mei 2021 overige Interim Publiek Utrecht

Introductie

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar eenProjectleider Meldpunt Agressie en Geweld‘ voor 28-36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 19 mei 12:00 contact op op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Binnen de Belastingdienst bestaat een Meldpunt Agressie en geweld, waar agressie en geweld door burgers richting medewerkers gemeld wordt. Dit meldpunt wordt bemand door adviseurs die teamleiders en betrokken medewerkers begeleiden.


Functie

Managen van projectdoelstellingen
Behalen van de projectdoelstellingen door het goed inplannen van de juiste resources (middelen & personeel). Managen van verwachtingen bij het hogere management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.

Managen operationele doelstellingen
Behalen van operationele doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen; voorbereiden en afronden van actielijsten; implementeren en rapporteren m.b.t productiviteit en kwaliteit; problemen op te lossen; controles uitvoeren; veranderingen implementeren.

Financiële planning
Voldoen aan financiële verwachtingen door het plannen van benodigdheden; financiële planning, uitgaven inschatten; afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.

Verantwoordelijkheid
Van begin tot eind verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project

Binnen de Belastingdienst bestaat een Meldpunt Agressie en geweld, waar agressie en geweld door burgers richting medewerkers gemeld wordt. Dit meldpunt wordt bemand door adviseurs die teamleiders en betrokken medewerkers begeleiden.


Opdracht voor de projectleider is:

  • Uitbouw en professionalisering van het huidige meldpunt Agressie en geweld, met betrekking tot drie aspecten:
  • Bereikbaar- en beschikbaar zijn, ook buiten kantoortijden, effectief 24/7. Dat wil zeggen een werkend responsteam met piketdiensten dat voldoende robuust is qua bezetting, de juiste deelnemers en expertise bevat en toegang/autorisatie heeft om te kunnen acteren.
  • Werken voor het gehele ministerie (op dit moment wordt er alleen voor enkele onderdelen binnen de Belastingdienst gewerkt). Dat wil zeggen een voldoende brede personele invulling van het meldpunt/responsteam, geborgde (communicatie)lijnen met alle Financiën-onderdelen en escalatie bij het verantwoordelijke management.
  • Verdere professionalisering m.b.t. werkwijze, procedures (b.v. aansluiten ICT systemen BD en Min fin, e.d.), rapportage en kennisdeling/intervisie (ook buiten de dienst zoals met Politie en Marechaussee).

Van de projectleider wordt een inrichtingsplan gevraagd, met daaraan gekoppeld en implementatievoorstel en een communicatieplan.
Van de projectleider wordt mogelijk ook een bijdrage gevraagd bij de implementatie (ondersteuning van coördinator)

Functie-eisen

  • WO-niveau
  • Tenminste 5 jaar ervaring als projectleider/manager.
  • Ervaring in het opstellen van inrichtingsplannen en de implementatie van nieuwe organisatie (-onderdelen).

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren