Projectleider Ketendashboard – Wester State

22 jun 2020 overige Interim Publiek Wester State

Introductie

Voor het CJIB zijn wij op zoek naar een ervaren Projectleider voor gemiddeld 32 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag 26 juni 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com.

Organisatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Leeuwarden met ongeveer 1300 medewerkers. Het CJIB is bekend van de inning van verkeersboetes. Daarnaast heeft het CJIB ook justitiële uitvoeringstaken zoals het innen en incasseren van boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen.Belangrijke taak van het CJIB is de coördinatie van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Op 1 januari 2020 is de wet USB in werking getreden. Hierdoor is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen verschoven van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming. De minister heeft deze het CJIB aangewezen om als ketenregisseur de tenuitvoerlegging te coordineren.

Functie

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet USB per 1 januari heeft het AICE een belangrijke taak als regisseur in de executieketen. Deze rol geldt ook als het gaat om ketenbrede incidenten en verstoring zoals de Covid-19 pandemie. Daarnaast heeft het CJIB de opdracht van het departement om een ketendashboard te ontwikkelen die met deze aanvullende opdracht wordt toegespitst op creëren van zicht op het opstarten van de keten na Covid-19.

In de strafrechtketen zijn verschillende maatregelen getroffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, waardoor de organisaties in de strafrechtketen tegen ernstige beperkingen aanlopen om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Een groot aantal gerechtelijke uitspraken worden op dit moment niet tenuitvoergelegd. Nu enige versoepeling van de genomen maatregelen langzamerhand mogelijk is, is het nodig om het werk zo in te richten dat de inmiddels ontstane voorraden niet verder oplopen en de nieuwe instroom verwerkt kan worden waarbij rekening wordt gehouden met de gehele keten. Hiertoe wordt een ketendata-analyseteam ingericht. Het ketendata-analyseteam wordt gecoördineerd door de Projectleider Ketendashboard die zorgdraagt voor zicht (kwantitatief) op de genomen maatregelen en bijdraagt aan een ordentelijke opstart van de strafrechtelijke executieketen door instroom, doorstroom en uitstroom inzichtelijk te maken. Focus van de opdracht ligt in het in verbing met de ketenpartners wegwerken van de ontstane voorraden.

De Projectleider Ketendashboard wordt gepositioneerd onder de Opgave Manager ‘AICE in de regio’. Naast sturing op de opgave is de projectleider verantwoordelijk voor het sturen van het ketendata-analyseteam en de doorontwikkeling van het ketendashboard.

Functie-eisen

Eisen

 • Je hebt recente ervaring in de aansturing van complexe ketenprojecten (projectmanager/leider). (minimaal 4 jaar ervaring)
 • Je hebt recente ervaring met het werkgebied binnen de rijksoverheid en meer specifiek de strafrechtelijke executieketen. (minimaal 4 jaar ervaring)
 • Je hebt aantoonbare ervaring/affiniteit met het ontwikkelen van dashboarding en tooling ten behoeve van ketensturing. (minimaal 4 jaar ervaring)
 • Je staat in verbinding met de ketenpartners op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau (beleid en data). (minimaal 4 jaar ervaring)
 • Afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur bedrijfskunde.
 • Opleiding mbt projectmanagement.
 • Ruime ervaring van en met projectmanagement

Wensen

 • Ervaring in ketenafstemming/projecten.
 • Je hebt ervaring in het domein van het AICE, bij voorkeur in relatie tot de ketenpartners in het strafrechtelijke executiedomein.
 • Lean/Agile.
 • Je toont lef/moed, bent creatief en durft het gesprek aan te gaan op verschillende niveaus, ook bij weerstand.
 • Je bent flexibel, veerkrachtig en resultaatgericht.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com.

Sollicitatie

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com.

Solliciteren