Projectleider ‘Informatie Gestuurd Werken’ bij het Ministerie van SZW – Den Haag

15 jul 2021 overige Interim Publiek Den Haag

Introductie

Voor het ministerie van SZW zijn wij opzoek naar een Projectleider ‘Informatie Gestuurd Werken’ voor 32-36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 20 juli om 12.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Organisatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigentoekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werkennauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten wij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW en geven die door aan onze minister en beleidsambtenaren. Binnen de Inspectie SZW wordt in programma’s en projecten gewerkt.

We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid van professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Het inhoudelijke werk wordt risicogericht vormgegeven en via programma’s aangestuurd.

Naast de directies Toezicht (waarvan de Vakgroep Programma’s en Projecten onderdeel uitmaakt), Analyse, Programmering en Strategie en Opsporing kent de Inspectie SZW de directie Mensen en Middelen. Binnen deze directie komen onder meer de vakgroepen Arbeidsomstandigheden (Arbo), Arbeidsmarktfraude (AMF) en Major Hazard Control (MHC) voor.

Binnen onze programma’s formuleren we doelstellingen die de verschillende programmateams in samenwerking realiseren. Vrijwel al onze medewerkers nemen vanuit vakgroepen actief deel aan de verschillende programma’s en projecten.

Binnen de vakgroep werken de medewerkers die programma’s en/of projecten aansturen in de rol van programmamanager, projectleider of programmasecretaris.

Functie

Gezond, veilig en eerlijk werk, en bestaanszekerheid voor iedereen: daar richt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich op. Bij ons krijgen de grootste risico’s de meeste aandacht met behulp van een programmatische aanpak.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag heeft stevige ambities om via informatie gestuurd werken meer maatschappelijk effect te bereiken. Onze missie?

Meer met informatie! Daaraan lever jij een belangrijke bijdrage als projectleider. Als projectleider kan je opdrachtnemer zijn van een of meer projecten en ga je opgave gericht te werk en werk je samen met andere programma’s en onderdelen van de inspectie. Je stuurt op de realisatie van projectdoelen. Is het project onderdeel van een programma, dan rapporteer je aan de programmamanager.

De ambitie voor informatie gestuurd werken is beschreven in het Meerjaren Organisatieplan 2019-2022 en verwerkt in de I-strategie ‘Meer met informatie’, die beschrijft wat nodig is om de komende jaren een optimale informatiepositie voor inspectiemedewerkers te creëren, zodat de juiste informatie, op het juiste moment en de juiste plaats bij de juiste medewerker beschikbaar is.

Het is daarbij de kunst om meer en betere informatie te gebruiken in het werk van de inspectie, opdat de inspectie als geheel meer maatschappelijk effect bereikt. Dit betekent dat door innovatieve toepassingen het werk in de primaire processen van de Inspectie zal veranderen. Als projectleider begeleidt je ook die veranderingen. Ervaring met projectmatig werken in informatie-intensieve projecten is daarmee van belang, waarbij het niet alleen gaat om het realiseren van nieuwe ICT-oplossingen, maar vooral ook om het implementeren van de nieuwe werkwijzen in de organisatie. Daarbij zorg je dat de collega’s in de vraag- aanbodorganisatie goed hun rol oppakken, coacht in het opdoen van digitale vaardigheden en zal je intensief contact hebben met de agile projectteams, het team Data-analyse en –Bronnen, het Informatie gestuurd werken-Lab, de afdeling Informatiemanagement- en informatievoorziening en ook externe stakeholders.

Opdrachtomschrijving

 • Je bent opdrachtnemer van een of enkele projecten.
 • Je stuurt op de realisatie van de projectdoelen en rapporteert aan de programmamanager.
 • Je stuurt de medewerkers die onderdeel zijn van het project/regio team functioneel aan en geeft vorm aan de personeelszorg “on the job”.
 • Je coacht collega projectleiders in de ontwikkeling van digitale vaardigheden om informatie gestuurd te werken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het projectplan, de rapportages en de te behalen resultaten op operationeel niveau.

Gewenst profiel

 • Je hebt Wo-niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met gevestigde project- en programmamanagement methodieken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met informatie gestuurd of data gedreven werken.
 • Je bent analytisch: je kunt snel tot de kern van een probleem doordringen.
 • Je kunt gemakkelijk schakelen en bent in staat om flexibel, maar toch rolvast met opdrachtgevers om te gaan.
 • Je hebt een brede belangstelling, bent breed inzetbaar en kunt je snel inwerken.
 • Je bent je bewust van je omgeving, stemt zaken continu af en stelt een project of programma bij als dat nodig is.
 • Je werkt zowel goed zelfstandig als in teamverband.
 • Je bent contactvaardig en omgevingsbewust.
 • Je bent besluitvaardig, standvastig en daadkrachtig.
 • Je kunt goed inspelen op onverwachte situaties.
 • Je toont lef, initiatief, en denkt in mogelijkheden.
 • Je stuurt mensen op een coachende wijze aan en handelt daarbij zelfstandig en transparant.
 • Je bent creatief, resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overlegkwaliteiten.
 • Ervaring in het toezichts- en opsporingsdomein is een pre, en je kent de relevante partners in dit veld.


Functie-eisen

Eisen

 • Kandidaat beschikt over aantoonbaar Wo werk- en denkniveau.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van informatie gestuurd werken, bij voorkeur binnen de (rijks)overheid.
 • Kandidaat beschikt over ruime ervaring op het gebied van projectmanagement.

Wensen

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met soortgelijke opdrachten binnen overheidsorganisaties.
 • Mate waarin de kandidaat over competentie organisatiesensitiviteit beschikt. Te onderbouwen door ervaring met multidisciplinaire projecten in de context van de organisatie van betreffende opdrachtgever(s).
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com

Solliciteren