Projectleider E-forms – Den Haag

30 okt 2020 overige Interim Publiek Den Haag

Introductie

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij op zoek naar een Projectleider voor gemiddeld 3 dagen per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 2 november om 17:00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Organisatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Ze zetten zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

Aanbestedende diensten zijn wettelijk verplicht om aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsdrempels bekend te maken op TenderNed. TenderNed is het digitale aankondigingenplatform voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid, dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) valt. Het beheer van TenderNed is belegd bij PIANOo, dat onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) valt. De bekendmaking van aanbestedingen op TenderNed vindt plaats met behulp van standaardformulieren die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986. Deze standaardformulieren (de v9-formulieren) zijn in het TenderNed-systeem geïmplementeerd. Inmiddels heeft de Europese Commissie op 30 september 2019 nieuwe formulieren geïntroduceerd (de zgn. ‘eForms’) die de huidige standaard formulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten per 25 oktober 2023 vervangen (uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780). Het belangrijkste verschil met de oude formulieren is dat de eForms lidstaten meer keuzevrijheid bieden bij het inrichten van hun softwaresystemen en de formulieren zelf. Dit betekent dat naast de verplichte formulieren en velden er veel optionele formulieren en velden zijn. Hierin moeten keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld: In welke situaties willen wij de formulieren gebruiken (in alleen verplichte situaties of breder)? Of, welke facultatieve velden moeten verplicht worden en hoe moeten we die implementeren? Op dit moment treft de verantwoordelijke directie Mededinging en Consument (hierna: MC) van EZK voorbereidingen op de implementatie van de eForms.


Functie

Opdrachtbeschrijving

Je bent projectleider van het project eForms. De looptijd van het project is 15 oktober 2020 t/m 15 maart 2021. Het resultaat van de opdracht is het opleveren van een overdrachtsdocument met implementatiekeuzes voor eForms ten behoeve van de implementatie in TenderNed. Deadline hiervoor is 1 maart 2021. Eind december 2020 lever je een tussenrapportage op over de voortgang van het project.

Werkzaamheden

 • Samen met het projectteam stel je een projectvoorstel op voor de implementatie van de eForm s. Hierbij verdeel je de taken en breng je de aandachtspunten en risico’s in kaart.
 • Je stuurt het project aan en bewaakt de voortgang om de projectdoelen te realiseren. Hierbij pak je ook zelf taken in het project op.
 • Zo nodig leg je inhoudelijke vragen voor aan de Europese Commissie of (bij juridische vragen) aan directie Wetgeving en Juridische Zaken van EZK.
 • Inventariseren van stakeholders per onderwerp
 • Organiseren en voeren van stakeholdergesprekken.
 • Het opstellen van het overdrachtsdocument met daarin het voorstel voor de implementatie van eForm s. Hierin verwerkt en onderbouw je de belangrijke beslispunten, verwerk je de uitkom sten stakeholdersanalyse en zorgt voor afstemming van het voorstel met je opdrachtgever en TenderNed.

Waar ligt de uitdaging in dit project?

 1. Het project is omvangrijk en complex door de grote diversiteit aan keuzemogelijkheden eForm s omvat zo’n 40 formulieren die per formulier een grote diversiteit aan keuzemogelijkheden kennen. Er zijn in totaal 350 velden die in de 40 formulieren worden gebruikt. Kortom: er zijn totaal 14.000 combinaties c.q. keuzes mogelijk.
 2. Stakeholdersbijdrage en -management Bij het maken van implementatiekeuzes moet er rekening worden gehouden met de verschillende belangen van stakeholders op dit gebied. Het is belangrijk dat hun belangen goed geïnventariseerd en meegewogen worden in de implementatiekeuzes. Goede stakeholdermanagement is essentieel voor het onderhouden van goede betrekkingen. Denk aan het goed kunnen luisteren, sensitiviteit, overtuigingskracht, en sterke en tactische communicatievaardigheden.
 3. Strakke deadline: overdrachtsdocument voor TenderNed De deadline voor het opleveren van het concept-overdrachtsdocument met de afgestemde implementatiekeuzes is 1 februari 2021. Na akkoord kan het overdrachtsdocument in definitieve vorm uiterlijk 1 maart 2021 naar TenderNed worden gestuurd.

Functie-eisen

Werkervaring en -denkniveau

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met ICT-projecten met een grote diversiteit aan klanten/stakeholdersbelangen. Je bent aantoonbaar succesvol in het samenbrengen en het verwerken van deze belangen in het eindresultaat.
 • Je hebt ruime en relevante ervaring met (implementatie)projecten op het gebied van ICT binnen een beleidsomgeving, met projectleiding en met projectadvisering.
 • Je heb meer dan 4 jaar relevante ervaring met het aansturen van een projectorganisatie, projectteam en processen en bent daarin aantoonbaar succesvol
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het toepassen van projectmanagementmethodieken en verandermanagement.
 • Je hebt ervaring bij minimaal 2 departements-/dienstonderdelen of daarbuiten en/of in meerdere aandachtsgebieden (bij voorkeur ervaring in de publieke sector)

Opleiding en kennis

 • Je hebt werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het niveau van HBO of WO, wat blijkt uit een diploma en relevante werkervaring.
 • Projectmanagement, kennis van ICT.


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash, kas@aeves.com of 06 3029 6742

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash, kas@aeves.com of 06 3029 6742

Solliciteren