Projectleider – Counterdrone-project – Landelijk

11 okt 2021 overige Projectmanagement Landelijk

Introductie

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 38 locaties verspreid over het land en een personeelsbestand van ruim 13.000 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ruim 37.000 nieuwe justitiabelen in.
Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag oktober 15 oktober om 14.00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Organisatie

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.
DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.

Functie

Aan DJI/DV&O is, naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer door de minister van rechtsbescherming in het kader van het terugdringen van Voortgezet crimineel handelen in detentie, de opdracht verstrekt een dronedetectie- en verstoringssysteem (counterdronesysteem) te ontwikkelen. Het traject van dit counterdronesysteem is een uniek project (internationaal georiënteerd) maar ook een zeer innovatief ICT-project.

De opdracht bestaat uit twee fasen, fase 1 ziet op een systeem dat in staat is om drones te detecteren en classficeren, dit systeem bestaat uit viervoudige detectie (auditief, visueel, radiofrequentie en radar). Fase 2 ziet op een innovatieve samenwerking tussen leverancier en DJI om te komen tot een systeem van verstoring cq. neutralisatie. Beide fasen bestaan ook weer uit 2 fasen namelijk de ontwerpfase en de ontwikkelfase. Het eindresultaat is dat DJI in staat is een drone te detecteren en classificeren en vervolgens veilig en verantwoord uit de lucht kan halen binnen de vastgestelde regelgeving, vergunningen, processen en protocollen.

Ontwerpfase

De ontwerpfase voor fase 1 is medio voorjaar 2021 gestart. Verschillende specialisten werken al aan ontwikkel- en installatieplannen. Afspraken moeten worden gemaakt met verschillende partijen, denk hierbij aan: leveranciers, PI’s, agentschap telecom, facilitair DJI, RVB, TNO, Diehl, ESG etc. Medio Q2 2022 moet de ontwerpfase zijn afgerond.

Ontwikkelfase

In de ontwikkelfase, die deels parallel aan de ontwerpfase zal lopen, zal het “hoe” uitgewerkt moeten worden. Uiteraard gelinkt aan de huidige wet- en regelgeving. In deze fase moet ook de onderzoek/testfase worden ingericht met als resultaat een inrichting van de implementatiefase van het counterdronesysteem (Q4 2022).

De projectleider

– stuurt het counterdroneproject aan in zowel de ontwerp- als de ontwikkelfase en is de verbindende factor;

– rapporteert aan de algemeen directeur DV&O en werkt nauw samen met een senior-adviseur bedrijfsvoering DV&O.

Functie-eisen

Op basis van het door inschrijver ingediende CV van de voorgestelde kandidaat wordt beoordeeld in hoeverre de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer inschrijver niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet of niet te beoordelen valt, leidt dit tot het terzijde leggen van de inschrijving. De betreffende inschrijving komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking.

– De aangeboden kandidaat heeft WO werk en denk niveau

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement

– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring in soortgelijke projecten (ivm complexe regelgeving) en kan dit aantonen aan de hand van een afgeronde opleiding, training of werkervaring

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Solliciteren