Projectleider Civiel bij het Rijksvastgoedbedrijf – Amsterdam

17 sep 2019 overige Engineering Amsterdam

Introductie

Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor de opgave om de enorme en diverse of pluriforme hoeveelheid overtollig gesteld vastgoed af te stoten. Deze afstootopgave is een gevolg van verscheidene rijksbezuinigingsprogramma’s, waardoor er behoefte is aan minder vastgoed. De diversiteit in het af te stoten vastgoed varieert van gronden, voormalige dienstwoningen tot aan kazernes en gevangenissen. Het RVB bewandelt verschillende routes om uiteindelijk tot een verkoop te komen: direct in ‘de markt’ zetten, gezamenlijk met gemeenten zoeken naar herbestemming of gebiedsontwikkeling. De afdeling Verkoop geeft uitvoering aan de vastgestelde afstootstrategie. De afdeling Verkoop telt momenteel circa 100 medewerkers en is verantwoordelijk voor de hele verkoopportefeuille. Iedere medewerker heeft een thuisbasis in zijn of haar organisatieonderdeel en is breed inzetbaar door het hele land en op de hele portefeuille. Vanwege de omvang van de afdeling is gekozen voor een indeling in 4 secties. Deze zijn regionaal ingedeeld om de contacten met de markt, die voor veel vastgoed regionaal werkt, goed te kunnen bedienen en continuïteit te waarborgen in de bestuurlijke contacten.

Organisatie

Werkomgeving: Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een terrein met een omvang van ca 330 ha. Het betreft een voormalig vliegveld van het Ministerie van Defensie in de gemeente Katwijk en deels in de gemeente Wassenaar. De ontwikkeling van vliegveld naar een woningbouwlocatie is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (‘MIRT’) op basis van een destijds genomen kabinetsbesluit (opgave van 5000 woningen, hoofdontsluiting op toekomstige Rijnlandroute, werkpark van 20 ha en wijkvoorzieningen).

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk hebben in samenwerking een Masterplan voor de ontwikkeling laten vaststellen. Op basis van het Masterplan en bijbehorende stukken bevindt het project zich nu in de voorbereidingsfase van de eerste locatieontwikkeling. Hiervoor dient een MER-plan te worden gemaakt en in procedure te worden gebracht en een omgevingsvergunning te worden opgesteld voor de eerste deellocatie-ontwikkeling. En wordt een aanvang genomen met het bouw- en woonrijp maken. De start bouw van de eerste (300-500) woningen is voorzien in 2020. Als eigenaar van het terrein neemt het RVB hiertoe nu het initiatief. Het RVB opereert hierbij voor eigen rekening en risico.

Naast de voorbereiding voor de woningbouw is het RVB de beheerder van het terrein en de gebouwen. Tot de zomer 2015 heeft het RVB het gebied en de gebouwen en het terrein vooral beheerd met de gedachte dat terrein en gebouwen snel beschikbaar moeten kunnen zijn voor de grote locatieontwikkeling. Met kortlopende verhuringen (o.m. Soldaat van Oranje maar ook opslag, bandjes e.d.) konden de kosten voor onderhoud en beheer worden betaald. In 2016 is gestart met een meer ontwikkelingsgerichte aanpak met als doel het aantrekken van nieuwe hoogwaardiger functies voor het gebied welke ook als vliegwiel voor de grotere ontwikkeling kunnen fungeren. Valkenburg heeft goede kansen voor de vestiging van nieuwe hightech bedrijven met een focus op de opkomende drone-industrie, maar ook voor andere bedrijven en kantoren. De transformatie omvat het – facilitair – beheer van gebouwen, object en terrein.

Functie

Als ‘civieltechnisch projectleider’ ga je aan de slag met een project in de planvormingfase dat de komende 2 jaar tijd overgaat naar de uitvoeringsfase. Het project zoekt een ‘civieltechnisch projectleider’ met (tenminste) een HBO werk- en denkniveau, ruime ervaring heeft in de rol van civiel opdrachtleider/projectleider bij (woning/gebieds)ontwikkelingsprojecten, een integrale benadering heeft van inhoudelijke onderwerpen, die flexibel is, adviserend en uitvoeren (oplossingsgerichte benadering binnen prioriteiten en kaders) sterk is en in ruimte mate beschikt over vermogen tot (mee)denken. Als ‘civieltechnisch projectleider’ ben je onderdeel van de projectorganisatie van het Rijksvastgoedbedrijf en geef je sturing en invulling aan de civiel- en cultuurtechnische voorbereiding van de eerste woningbouwvlekken en werkzaamheden in het kader van de tijdelijke exploitatie van het voormalige vliegkamp: Vanuit deze rol ben je verantwoordelijk voor:

 • Integraal beoordelen van beschikbare informatie en strategisch adviseren van het locatiemanagement/Rijksvastgoedbedrijf over proces, budgettering, risico’s, prioriteiten en aanpak.
 • Afstemming met stakeholders (gemeente, provincie, hoogheemraadschap, waterbedrijf e.a.) op de aspecten civiele techniek (inclusief de waterhuishouding) en cultuurtechniek. Participatie in het planproces met mede-overheden en stakeholders
 • Opdragen en aansturen onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplannen, stedenbouwkundige planvorming en voorbereiding /realisatie.
 • Aanbesteding van diensten en werken.
 • Begeleiding van herinrichtingprojecten (in brede zin) in het kader van de transformatie.
 • Vertalen van inhoudelijke en strategische informatie naar samenvattende adviezen, notities respectievelijk besluiten.
 • Vertalen van inhoudelijke informatie inzake kosten en begrotingen t.b.v. grondexploitatie.

Competentie

De kandidaat is thuis in de ervaringsgebieden:

• Vastgoedontwikkeling en locatieontwikkeling

• Facilitair beheer

• Vastgoedbeheer

• Contractmanagement (en Europese aanbesteding)

• Publiek opdrachtgeverschap en directievoering

• Projectmanagement


Als ‘civieltechnisch projectleider’ beschikt u over de volgende competenties

• Resultaatgerichtheid

• Nauwkeurig

• Analyseren

• Klantgerichtheid

• Adviseren

• Samenwerken

• Bestuurssensitiviteit

• Initiatief

• Creativiteit

• Omgevingsbewustzijn

• Commerciële vaardigheden

• Plannen en Organiseren

Functie-eisen

 • Je bent afgestudeerd in het hoger beroepsonderwijs of de universiteit (Nederlands: HBO of WO) en je hebt enige jaren relevante ervaring opgedaan.
 • Je bent op de hoogte van de toepassing van veiligheids- en Arbo voorschriften.
 • Je bent in staat om de verschillende partijen en actoren in een complexe omgeving te identificeren en de verschillende interesses, processen en krachtvelden te begrijpen.
 • Je stijl is flexibel en je kunt gerichte keuzes maken tussen gewenste rollen: advies of begeleiding op organisatieniveau, coaching op individueel niveau. Je kunt ook het voortouw nemen als de klantorganisatie nog niet volwassen genoeg is om het op zichzelf te doen.
 • Je kunt prima functioneren in een politiek gevoelige omgeving en bent communicatief vaardig.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.


Aanbod

 • Een contract voor onbepaalde tijd
 • Een primair salaris wat recht doet aan jouw ervaring
 • • 25 vakantiedagen en 5 collectieve dagen
 • Lease-auto of volledige mobiliteitsbudget
 • Laptop van de zaak of “Bring-Your-Own-Device” regeling
 • Telefoon vergoeding van €45 netto
 • Pensioen regeling via AEGON, waarbij wij 50% van jouw premie betalen
 • Opleidingsmogelijkheden (zowel intern als extern)
 • Leuke bedrijfs- en teamuitjes.

Reageren als zzp’er is uiteraard mogelijk. Mocht je willen (blijven) werken als zzp’er dan overleggen wij de constructie en volgt overleg.

Inlichtingen

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren