Projectleider ‘Cat3’ 1/2 – Utrecht / Thuis

2 feb 2021 overige Interim Publiek Utrecht / Thuis

Introductie

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij opzoek naar een Projectleider ‘Cat3’ voor 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 8 februari 12.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Het Ministerie van Defensie wordt gevormd door het kerndepartement (de zogeheten Bestuursstaf), het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie en de Operationele Commando’s: Commando Landstrijdkrachten, Commando Luchtstrijdkrachten, Commando Zeestrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee.
Bij
het Ministerie van Defensie (Opdrachtgever) werken in totaal ongeveer 58.000 personen, waarvan 42.000 militairen. .

Op 5 september 2005 is het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) opgericht. Het CLAS bestaat uit alle operationele eenheden van de Koninklijke Landmacht. Zij staan onder leiding van de hoogste militair van het CLAS, luitenant-generaal Leo Beulen.
Het CLAS heeft tot taak het ontwikkelen, uitvoeren en voortzetten van het primaire proces van de Koninklijke Landmacht. Het primaire proces is het samenstellen, oefenen en trainen en het leveren van operationeel- en inzetgerede eenheden en individuen.
Daarnaast is C-LAS ook verantwoordelijk voor strategische verplaatsingen, ontplooiing, instandhouding, redeployment, afwikkeling en nationale operaties. Bij een (eventuele) inzet stelt de Commandant der Strijdkrachten (CDS) een eenheid samen waarvoor deze kan putten uit, onder andere, de door het CLAS gereedgestelde eenheden.

Het overgrote deel van de landmachtmedewerkers is werkzaam binnen het CLAS. Binnen het CLAS dragen de diverse eenheden bij aan het opleiden en trainen van militairen, zodat deze, waar nodig, direct ingezet kunnen worden.Daarnaast zijn er eenheden binnen het CLAS verantwoordelijk voor facilitaire ondersteuning.

Functie

De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Systemen van de Afdeling Systemen & Analyse van het Matlogco. De doelstelling van de Afdeling Systemen & Analyse is het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de instandhouding, het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid en aanschaf van grondgebonden C systemen gedurende de gehele levensduur.

Functionaris is werkzaam binnen de Sectie Systemen. De doelstelling van de Sectie Systemen is de uitvoering van projecten, zowel projectvoering als projectondersteuning, normstelling binnen het (wapen)systeemmanagement en het ontwikkelen en onderhouden van (prioritaire) kennisgebieden over de gehele integrale levensduur van de toegewezen Defensie brede grondgebonden C-systemen. De sectie Systemen bestaat uit de clusters Wielvoertuigen, Genie, Operationele Installaties en Geneeskundig & overige goederen.

Functionaris krijgt door zorg van het Clusterhoofd projecten toegewezen.
Functionaris treedt op als projectleider van het (de) aan hem toegewezen project(en), door:

 • het opstellen van een projectinitiatiedocument (PID), lees projectplan, inclusief de erbij behorende capaciteits-, tijd-, financiële- en activiteiten (mijlpalen) planning;
 • het tijdens de uitvoering van zijn project bewaken van de algehele voortgang in het bijzonder op de aspecten Product (P), Tijd (T) en Geld (G);
 • het periodiek rapporteren over de voortgang van zijn project aan zijn sectie/afdelingshoofd én aan de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever op de aspecten P, T en G, maar ook aan zijn/ haar clusterhoofd;
 • het geven van leiding aan (de vergaderingen van) het projectteam;
 • het (doen) vertalen van de functionele eisen naar een programma van eisen (PVE); – het evalueren van offertes en het maken van (een advies over) de keuze voor een potentiële leverancier;
 • het binnen met de opdrachtgever overeengekomen grenzen zelfstandig nemen van beslissingen over het behalen van mijlpaalproducten (bijv. studierapporten, programma van eisen (PVE), uitnodiging tot prijsopgave,
 • bestelopdracht/contract alsmede of systeemplan) dan wel bij afwijkingen die niet binnen zijn mandaat vallen het tijdig in overleg treden met vooral de opdrachtgever om samen met hem alternatieven uit te werken;
 • het (laten) uitvoeren van systeem- en acceptatietesten;
 • het opzetten en bijhouden van een up-to-date projectadministratie;
 • het samen met de gebruiker en toekomstig instandhouder opstellen van een systeemplan waarin de inrichting van de instandhouding op het gebied van onderhoud, logistiek en beheer in normen is vastgelegd;
 • het tijdig voor de invoering van het systeem/materieel (doen) opleveren van relevante documenten (o.a. systeemplan, in- en afvoerinstructie en technische documentatie), van reservedelen, van onderwijsleermiddelen, van opleidingen etc.;
 • het in de introductiefase coördineren van de informatievoorziening aan de toekomstige gebruikers en het leveren van ondersteuning bij de operationele ingebruik-name;
 • ondersteunen van de systeemmanager bij de afhandeling van eventuele garantieclaims en/of resterende contractuele aangelegenheden;
 • het compleet overdragen van het ingestroomde systeem/materieel aan een systeemmanager.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau door een afgeronde HBO opleiding (technisch of bedrijfskundig) of een vergelijkbare militaire opleiding binnen de NLDA.
 • Ruime kennis van PRINCE2 aantoonbaar door een afgeronde cursus foundation en practitioner. Of bereid zijn deze volgen. (eigenkosten)

  Functionaris beschikt over de benodigde kennis:
 • Heeft aantoonbare ervaring als projectleider binnen de materiele context
 • Functionaris heeft inzicht in: de structuur, werkwijze en het optreden van bedrijven (besturingsmodel).

Functionaris is vaardig in:

 • het geven van leiding aan projectmedewerkers;
 • het managen van aan hem toegewezen werkzaamheden en
 • in het zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in de Nederlandse, Engelse en eventueel de Duitse taal.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren