Projectleider Businesschange EHP – i.v.m. Corona voornamelijk thuis

2 feb 2021 overige Interim Publiek i.v.m. Corona voornamelijk thuis

Introductie

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn wij opzoek naar een Projectleider Businesschange EHP voor ca. 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag 12 februari 10.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Domein Emissiehandel. Emissiehandel is een marktinstrument waarmee de Europese Unie (EU) de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de uitvoeringsorganisatie die borgt dat circa 400 Nederlandse bedrijven die aan dit systeem deelnemen, aan hun verplichtingen voldoen.

Het domein Emissiehandel (EH) maakt bij het uitvoeren van haar taken gebruik van meerdere applicaties. Deze applicaties staan allemaal los van elkaar; dat wil zeggen, er zijn geen digitale koppelingen tussen applicaties onderling. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er binnen de werkprocessen zeer veel handmatige handelingen uitgevoerd moeten worden.

Binnen de werkprocessen van EH wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Excel-bestanden. De inschatting is dat er tijdens de 3e handelsperiode (2013-2020) van het Europese Emissiehandelssysteem in totaal meer dan 12.500 Excel-bestanden naar de NEa worden gestuurd. De verwachting is dat, als er niets aan de inrichting van de EH-processen en het NEa-applicatielandschap verandert, het tijdens de 4e handelsperiode (2021-2030) om meer dan 22.500 Excel-bestanden zal gaan.

De combinatie van enerzijds meerdere losstaande applicaties en anderzijds grote hoeveelheden Excel-bestanden die verwerkt moeten worden, zorgt ervoor dat de werkprocessen van EH inefficiënt en foutgevoelig zijn. Daarnaast is het erg lastig om in het huidige applicatielandschap aan goed versiebeheer en dossiervorming te doen.

Het domein Emissiehandel wil haar applicatielandschap op zo’n manier ontwikkelen dat er in de toekomst sprake is van meer efficiëntie, hogere datakwaliteit, beter versiebeheer, effectievere dossiervorming, meer overzicht en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Eén manier waarop dit gerealiseerd zal worden is door de introductie van gestructureerde data in de werkprocessen.

Om bovenstaande doelen te realiseren, wordt een nieuwe applicatie ontwikkeld: het Emissiehandelsportaal (EHP).Functie

De NEa kenmerkt zicht door een open, laagdrempelige collegiale cultuur. Het is een relatief kleine en jonge organisatie met korte lijnen. De kennisintensieve werkzaamheden worden uitgevoerd door betrokken en gedreven professionals die experts zijn op hun vakgebied.

Sinds begin 2020 werkt de NEa aan de bouw van het EHP. Het doel is om in de 2e helft van 2021 het EHP in gebruik te nemen. Voorwaarde voor ingebruikname van het EHP is het uitvoeren van enkele deelprojecten om de noodzakelijke businesschange te realiseren. Deze deelprojecten zullen door de projectleider aangestuurd/uitgevoerd worden.


De deelprojecten zijn:

 • Datamigratie van relevante informatie uit meerdere systemen (in verschillende formaten) naar het EHP
 • Importbestand basisinformatie van de doelgroep opstellen (op basis van het Handelsregister)
 • Communicatie intern en extern over de ingebruikname van het EHP
 • Inventariseren naar de eisen en behoefte voor ondersteuning van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoeken in het EHP
 • Onderzoek naar geschikte toekomstige applicatie voor DMS en archivering (NEa-breed) plus implementatietraject (optioneel)
 • Uitfasering huidige systemen die door het EHP vervangen worden (optioneel)

Functie-eisen

 • HBO/WO opleiding;
 • Project-/programmamanagement cursus/opleiding.
 • Projectmanagement binnen Rijksoverheid (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring met de invoering van een nieuwe applicatie voor zowel interne als externe gebruikers
 • Ervaring met het aanpassen van de business change als gevolg van de introductie van de nieuwe applicatie
 • Ervaring met DMS en archiveringAanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren