Projectleider afstoting – Utrecht en Den Helder

25 jun 2020 overige Projectmanagement Utrecht en Den Helder

Introductie

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider voor gemiddeld 18 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór donderdag 2 juli 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com.

Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie

De Defensie materieel Organisatie (DMO) zorgt tijdens de hele levensduur voor het Defensiematerieel. Van aankoop en instandhouding tot afstoting. Of het nu gaat om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, operationele) computersystemen of wapens. DMO besteedt veel aandacht aan technische vernieuwing. Samen met onderzoeksinstituten en de industrie zorgt de materieelorganisatie steeds voor betere technieken en materialen. Na aankoop geeft DMO het materieel aan de krijgsmachtdelen die de instandhouding ervan verzorgen. De logistieke organisaties van de krijgsmachtdelen zorgen voor verdere verspreiding en onderhoud. DMO heeft ongeveer vijfduizend medewerkers, gesitueerd op diverse locaties, maar hoofdzakelijk in Utrecht en Den Haag.

Functie

Wat ga je doen?

Je leidt maritieme afstootprojecten binnen het Cluster Afstoting (CA).

Je geeft leiding aan multidisciplinaire projectteams en bent verantwoordelijk voor de integrale projectvoering. Je stelt het projectinitiatiedocument (PID) op, geeft samen met Marketing & Sales vorm aan de afstootstrategie. Je stelt rapportages en adviezen op.

Je kent de militaire ontwikkelingen binnen het werkgebied van jouw cluster, onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten defensie en draagt binnen het cluster bij aan strategisch assetmanagement.

Waar ga je werken?

De Directie Projecten is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De Directeur Projecten zit in de directie van de DMO en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO.

Directie Projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectmatige nieuwbouw, verwerving, modificatie en afstoting van wapensystemen. De projecten hebben een omvang variërend van vijf miljoen tot enkele miljarden euro. Binnen de directie werken ongeveer zeventig projectleiders die leiding geven aan multidisciplinaire teams. De projecten komen tot stand in een politieke omgeving, en in samenwerking met de operationele commando’s, de industrie, kennisinstituten en internationale partners.

Wat wordt er gevraagd:

1. Functionaris werkt mee aan de behoeftestelling van materieelprojecten (afstoting), waarbij de behoefte getoetst wordt aan de marktmogelijkheden evenals aan de randvoorwaarden op de gebieden van kwaliteit, geld en tijd door:

– het leveren van bijdragen aan dan wel (mede) uitvoeren van haalbaarheidsstudies teneinde de realisatie van de behoefte te toetsen aan de marktmogelijkheden en de randvoorwaarden kwaliteit, geld en tijd;

– het adviseren bij en meewerken aan het opstellen van een projectappreciatie en het adviseren van de Plv Directeur Projecten daarover.

2. Functionaris werkt mee aan de integrale projectvoering van het project op de gebieden kwaliteit, tijd en geld, ten einde het project binnen de politiek geaccordeerde randvoorwaarden te realiseren door:

– het bijdragen c.q. (mee)werken aan de vormgeving van een afstootproject vormgeven van een verkoopstrategie en vormgeven van een afstotingsstrategie;

– het opstellen van een project initiatie document (PID), waarin de afstotingsstrategie in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen nader is uitgewerkt evenals de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;

– het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van eisen als onderdeel van de gekozen afstootstrategie, met als doelstelling risico’s zo vroeg mogelijk te beperken (risk management);

– het monitoren en doen van voorstellen t.b.v. de actualisatie van planningen voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen, financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;

– het onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico’s zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico’s zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;

– het opstellen van rapportages over de resultaten van een project-fase, waarin op basis van de bereikte resultaten voorstellen worden gedaan over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde afstootstrategie en randvoorwaarden;

– het rapporteren aan de Coördinator Cluster Afstoting over de voortgang van de Afstotingsprojecten.

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen:

– Vaktechnisch algemeen: HBO/HTS elektrotechniek/werktuigbouwkunde, of aantoonbare gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring;

– Aanvullend vakgebonden : Een cursus projectmanagement PRINCE II FOUNDATION of vervangende ervaring is een pluspunt;

Ervaringseisen:

– Ervaring in materieelprojecten;

– Managementervaring;

– Ervaring binnen het materieel logistieke domein van Defensie of bij een

gelijkwaardige organisatie..

– Kennis van de werkwijze die gehanteerd wordt binnen de Marine of bij een gelijkwaardige organisatie.

– Ruime werkervaring binnen de Marine (DMO, AMS, operationeel) of bij een gelijkwaardige organisatie.

Talenkenniseisen:

– Nederlands: goed

– Vreemde talen: Engels/Duits

Competenties:

– Overtuigingskracht;

– Doorzettingsvermogen;

– Kunnen omgaan met tegengestelde belangen.

Overige wensen:

– Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;

– Leidinggevende capaciteit;

– Goed kunnen leidinggeven, samenwerken en anderen motiveren;

– Conceptueel en analytisch denkvermogen;

– Politiek bestuurlijke sensitiviteit;

– Resultaatgericht zonder de relatie uit het oog te verliezen

– Pragmatisch

– Stressbestendig en flexibel;

– Gevoel voor intermenselijke relaties en cultuurverschillen.

– Kennis van de Locatie, werkwijze, cultuur van de Marine op locatie Den Helder heeft zijn voorkeur

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com.

Sollicitatie

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com.

Solliciteren