Projectleider adviseur huisvesting PKC – Utrecht

18 jan 2021 overige Projectmanagement Utrecht

Introductie

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij opzoek naar een Projectleider adviseur huisvesting PKC voor 38-40 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 26 januari 12.00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Organisatie

Het Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) is het shared service center voor Defensie. Het DOSCO ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het DOSCO levert haar producten en specialistische diensten op kosten-effectieve wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

De Directie HR & Bedrijfsvoering BS is integraal verantwoordelijk voor advisering en bedrijfsondersteuning van de PSG en het lijnmanagement van de BS en de BOE’n op het gebied van materieel, personeel & organisatie, informatievoorziening, documentaire informatie, besturing, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement.

De afdeling Dienstverlening en veiligheid draagt zorg voor de afhandeling van behoeftes in het Defensiebrede Vraag- en AanbodManagementproces (VAM-proces), de afhandeling van de specifieke behoeftes die buiten de afgesproken dienstverlening vallen en de zaken op het gebied van veiligheid. De afdeling is namens de Bestuursstaf de opdrachtgeverorganisatie (OGO) aan de verschillende DOSCO en DMO bedrijfsgroepen, divisies en dienstencentra en voert regie over het Vraag en Aanbod management bij de Bestuursstaf. Hiertoe zijn goede contacten met de (contact)personen bij de BS en de aanspreekpunten bij de dienstverlenende bedrijven van groot belang.

Functie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie OndersteuningsCommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

De projectleider / adviseur zal te werk worden gesteld onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Dienstverlening en veiligheid /HR&BV/BS en dient onderstaande werkzaamheden uit te voeren:

  • Maken van enkele mogelijk indelingsvoorstellen, o.a. rekening houdend met gewenste benodigde onderlinge contact(momenten).
  • De voorstellen bespreken met medezeggenschap en de lijn.
  • De indeling met de meeste voorkeuren verder uitwerken.
  • De gekozen indeling bespreken met bewoners en bezien waar eventuele verbetermaatregelen moeten worden genomen.

Hij /zij legt verantwoording af aan Locatie manager FBD en Hoofd afdeling Dienstverlening en Veiligheid / HR&BV/BS.

Functie-eisen

  • Een afgeronde HBO opleiding met voorkeur op het gebied van facility management
  • Aantoonbare kennis/ affiniteit met het onderwerp


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren