Projectleider actielijn – Den Haag

27 mei 2020 overige ICT Den Haag

Introductie

Ben jij een ervaren Projectleider die beschikbaar is voor 36 uur per week, lees dan vooral even verder!

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een interim(Senior) Projectleider‘. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 3 juni 10:00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com.


Organisatie

Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd. Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen.

Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Een stapsgewijze implementatie die wordt ingezet langs 4 paralellen actielijnen:

1. Een brede beweging naar Two-factor inloggen (met DigiD app of sms-code)

2. Lerende uitrol van “Substantieel”,

3. Een lerende uitrol van “Hoog” bij noodzaak of maatschappelijke baten. 4. Het vergroten van de mogelijkheden van burgers voor toegang tot het niveau Substantieel.

Operationaliseren van de actielijnen geschiedt door instellen van;
Taskforce actielijn 1:
– Vergroten van het aantal DigiD aansluitingen en het verbreden van het gebruik van Twofactor inloggen.

Taskforce actielijn 2:
– Voert de regie op het tijdig opleveren van de overbruggingsmaatregelen en draagt zorg voor de bewaking van de voortgang op het tijdig beschikbaar zijn van inlogmiddelen op het vereiste authenticatieniveau, en tijdig verschaffen van toegang tot het stelsel, middels routeringsvoorziening, clusteraansluitingen en machtigen.

Taskforce/projectteam innovatiespoor actielijn 4:
– Naast de overbruggingsmaatregelen werkt een multidisciplinair team aan een doorbraak oplossing voor substantieel en in een later stadium hoog.


Functie

Opdrachtomschrijving

Organiseren van de inrichting van de Taskforce.

 • Het beheren van overzichten van deelnemers aan de taskforce;
 • Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de taskforce; – Het organiseren van benodigde overleggen; – Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers van de taskforce;
 • Het maken van werkafspraken en het bewaken en beheren van gemaakte afspraken door het opzetten en beheren van de Taskforce Backlog;
 • Het ondersteunen van de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek;
 • Zorg voor een goede afstemming tussen Taskforce en overige partijen;
 • Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board.


Competenties:

Organisatievaardigheden, Administratieve vaardigheden, Communicatieve vaardigheden, Sociale vaardigheden

Persoonlijkheidskenmerken:

Ondersteunend, Kordaat / doortastend, Initiatiefrijk, Verbindend.

Wij zoeken kandidaten die niet bang zijn om de mouwen op te stropen: ‘Meer doeners dan plannenmakers op papier”. We zoeken een praktische, pragmatische collega; een ervaren projectleider die ook buiten het eigen team/ministerie de boel zo weet te organiseren dat hij/zij de doelen kan bereiken.

Functie-eisen

Eisen

 • Je beschikt over minimaal hbo werk en denkniveau
 • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode.
 • Je beschikt over kennis van MS-project en/of Prince 2.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van projecten

Wensen

 • Kennis hebben van ICT binnen de overheid.
 • Ervaring hebben met het inrichten van projecten en daarover kan rapporteren.
 • Affiniteit hebben met de organisatie


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Felix Schoonderbeek f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Felix Schoonderbeek f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren