Programmasecretaris – Den Haag

22 okt 2020 overige Projectmanagement Den Haag

Introductie

Voor Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn wij op zoek naar een Programmasecretaris voor ca. 28 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 28 oktober 12:00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Organisatie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren.

Functie

Nederland kampt met een stikstofprobleem. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor Nederland. Zowel voor toestemmingverlening en vergunningen, als voor activiteiten die met het PAS waren vrijgesteld van de vergunningsplicht. Dit probleem is zeer complex en kent geen gemakkelijke oplossingen, terwijl vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt de druk enorm is om snel tot oplossingen te komen. De Rijksoverheid werkt daarom aan een nieuwe aanpak stikstof. Het stikstofteam LNV AGRO werkt aan een concrete aanpak stikstof vanuit de landbouw (d.w.z. veehouderij en akkerbouw) voor de korte en de lange termijn. Daarmee draagt dit programma bij aan een brede interbestuurlijke oplossing (rijk en provincies) voor het stikstofprobleem in Nederland. Het team functioneert onder grote druk. We hebben een tijdelijke kracht nodig die op dit dossier direct kan doorpakken. Het stikstofprobleem staat niet op zichzelf, maar moet aangepakt worden binnen de brede verduurzaming van de veehouderij. Het programma duurzame veehouderij werkt aan het concretiseren van toekomstbeelden, de benodigde condities zodat een boer kan verduurzamen en aan afspraken met de betrokken sectorpartijen. Door in beide teams te werken, draagt de programmasecretaris bij aan de noodzakelijke verbinding tussen beide teams.

Functie-eisen

Voor het stikstofteam en voor het programmateam Duurzame veehouderij zijn we op zoek naar een ervaren teamondersteuner/ programmasecretaris. Je bent de spil in het web voor deze teams en voor onze teamcoördinator / programmamanager. Je organiseert en leidt onze dagelijkse dag start, je begeleidt en organiseert (voorlopig digitale) overleggen en bijeenkomsten met interne en externe stakeholders, je houdt regie op onze werkagenda, je plant en begeleidt periodieke, strategische planningssessies met het team, je helpt de teams met wendbaar werken, je neemt regie bij het beantwoord krijgen van (kamer)vragen en je zorgt voor een goede afstemming met je collega secretarissen bij de directie NVLG en DG stikstof. Daarnaast beheer je financiën en ondersteun je bij inkoopopdrachten. Je bent voor ons een vliegende kiep: op piekmomenten spring je bij in het team waar dat nodig is.

Minimale functie eisen

  • minimaal 1 opdracht afgerond bij de Rijksoverheid
  • minimaal 2 opdrachten afgerond als projectsecretaris of programmasecretaris
  • Afgeronde opleiding op WO niveau
  • Opleiding in projectmanagement

Competenties

  • Je bent enthousiast en energiek. Met jouw houding krijg je anderen ook in beweging.
  • Je werkt effectief samen in een team en je bent servicegericht
  • Je hebt ruimte ervaring in een politiek bestuurlijke context en weet je weg daar goed in te vinden
  • Je blijft onder tijdsdruk beheerst en effectief handelen


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Felix Schoonderbeek f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Felix Schoonderbeek f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren