Programma Management Ondersteuner bij het Ministerie van BZK – Den Haag

10 aug 2020 overige Interim Publiek Den Haag

Introductie

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een interim(senior) programmamanagement ondersteuner’. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag 14 augustus 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Programmadirectie I bestaat op dit moment onder andere uit de programma’s eID, Actielijnen, BRP en Machtigen met elke een eigen programma manager. Om hen te ondersteunen zijn er twee management ondersteuners, die zorgen voor agendabeheer en eenvoudige administratieve ondersteuning. Daarnaast zijn er op dit moment 4 PMO waarvan er het komende half jaar 2 zullen vertrekken. Daarom is er behoefte aan extra capaciteit PMO, voor diverse programma’s.

Naast PMO is er een cluster Communicatie en een cluster Finance, dat zich voor alle programma’s inzet. Binnen alle programma’s is er de behoefte om de programma-administratie verder te professionaliseren. Dat omvat het verder op orde brengen van de programma-administratie. Hieronder wordt verstaan o.a. het opzetten en beheren van de nodige registers en logs, zoals een risicoregister, issueregister, opvolgingsregister. Daarnaast het introduceren van professionele standaarden binnen het programma en het verbeteren van overzichten t.b.v. sturing. Ook is behoefte aan assistentie bij het opstellen en actualiseren van documentatie voor de mijlpalenplanning en voortgangsbewaking.

Een van de programma’s waar we een PMO voor zoeken is programma eID, die heeft als doel heeft het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.

Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen.

Vanuit dit programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd. In samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale overheid op hogere betrouwbaarheidsniveaus. Op het domein Digitale Toegang worden de nodige activiteiten verricht vanuit programma’s en going concern van DigiD, eID, eHerkenning, eIDAS en Machtigen. De kaderwet Wet Digitale Overheid die hiervoor de basis vormt is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer.

Het maatschappelijk doel voor Digitale Toegang is:

 • Iedereen kan op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, gebruiksvriendelijke, begrijpelijke en persoonlijke manier met de overheid en met elkaar interacteren.
 • Steeds meer mensen kunnen in de almaar digitaler wordende maatschappij participeren doordat de overheid intelligent en in samenwerking met burgers/bedrijven/belanghebbenden, voortdurend optimaal gebruik maakt van de ontwikkelingen in het digitale domein.
 • Hierbij worden de grondrechten en de publieke waarden beschermd en wordt bijgedragen aan het versterken van de democratie.

Het programma MOOI heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een meerjarenplan verbetering informatiehuishouding, en samen met de initiatiefnemers van de Wet open overheid (Woo) en CZW, aan een aangepast wetsvoorstel. Het resultaat van dit overleg en het meerjarenplan zijn onlangs aan de Kamer aangeboden. De initiatiefnemers hebben een aangepast wetsvoorstel Woo ingediend.

Functie

Er wordt ondersteuning gezocht voor meerdere programma’s en de exacte taken worden in overleg bepaald. Wat in ieder geval van belang is voor een toekomstige collega:

 • Van de medewerker wordt verwacht dat deze zich snel bewust wordt van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het programma werkt en beschikt over voldoende schrijfvaardigheid.
 • Je hebt oog voor detail, gevoel voor kwaliteit.
 • Je hebt een sterk tekstueel inzicht en passie voor digitalisering.
 • Het voeren van een programmamanagement office (PMO) ter ondersteuning van het programmamanagement en projectmanagement
 • Het acteren als informatieknooppunt van het programma m.b.t. de programma- en projectdocumentatie
 • Het opzetten en beheren van programmaregisters (o.a. risico-, issue-, opvolgingsregister)
 • Het voorbereiden van bijeenkomsten van de program board en vooroverleggen
 • Het leveren van ondersteuning bij kwaliteitsmanagement
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor een gezamenlijke digitale werkruimte en zo mogelijk zorgdragen voor de inrichting en het beheer daarvan
 • Voorbereiden van concept programmarapportages
 • Onderhouden van de programmamijlpalenplanning
 • Het leveren van administratieve en logistieke ondersteuning aan de programma-organisatie en de program board.

Functie-eisen

Eisen:

 • Kandidaat heeft recente en relevante werkervaring op het gebied van PMO.
 • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau

Wensen:

 • Inhoudelijke kennis van een van de onderwerpen van de Programma’s is een pre: Machtigen, eID, BRP, MOOI, FBS.
 • Kandidaat heeft ervaring binnen een Programma organisatie
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Benodigde competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatorische vaardigheden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Vermogen om overzicht te houden
 • Administratieve vaardigheden

Persoonlijkheidskenmerken:

 • Teamspeler
 • Dienstverlenende instelling, nauwgezetheid
 • Vasthoudendheid
 • Initiatiefrijk
 • Flexibele instelling

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren