Veiligheid en milieukunde bij de Koninklijke Marine

26 aug 2020

Rijksbrede raamovereenkomsten: Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA) bij het ‘Stafbureau Veiligheid en Milieu’ (SBVM) van de Koninklijke Marine.

Sinds 1 februari 2016 kopen alle ministeries interim-management in via de Rijksbrede raamovereenkomsten voor Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA). De geselecteerde leveranciers hebben inmiddels honderden interim-opdrachten en adviezen ingevuld. Wat voor opdrachten vallen onder deze IMOA-raamovereenkomst?

Voor dit zesde artikel bezochten wij het Stafbureau Veiligheid en Milieu’ (SBVM) van de Koninklijke Marine in Den Helder. We namen daar een kijkje in de keuken bij milieuadviseurs Birgit van Oijen, Jeffry van Hooren en hun manager Cora Koning. Birgit en Jeffry zijn via Aeves Interim Management ingezet om in de tijdelijke behoefte aan interim milieuadviseurs te voorzien.

Over het SBVM
Het doel van het SBVM is om de Koninklijke Marine te ondersteunen met strategische verbeteringen op het gebied van milieu en veiligheid. De bedrijfsvoering van het Commando Zeestrijdkrachten (CSZK) moet voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Hier zijn de commandanten als werkgever en vergunninghouder verantwoordelijk voor. Het SBVM levert hen de nodige expertise en advies voor veiligheid en milieu.

Daarnaast onderzoekt het Stafbureau de veiligheids- en milieu-incidenten en ongevallen en is zij verantwoordelijk voor het beheer en certificering van het ‘Veiligheids- en Milieu Management Systeem’ van de Koninklijke Marine. Daartoe behoren werkzaamheden zoals de uitvoering van interne audits.

‘Milieu’ steeds meer in de hearts and the minds
Dat milieu tegenwoordig een belangrijk item is binnen organisaties beseffen ze ook bij de Koninklijke Marine. De lijnen binnen en buiten de organisatie worden steeds korter. Waar de CSZK-organisatie voorheen vooral reactief reageerde op incidenten, brengen de milieuadviseurs nu steeds vaker milieudossiers bij collega’s onder de aandacht om er gezamenlijk wat aan te doen. In de nabije toekomst wil de milieuafdeling meer projectmatig te werk gaan.

Het team
Birgit en Jeffry begonnen in april 2019 bij het SBVM als milieuadviseurs en vonden door hun uitgebreide ervaring al gauw hun plek binnen de organisatie. De heersende ‘recht-door-zee’ cultuur sluit bovendien goed aan op de karakters van Birgit en Jeffry.

Het takenpakket van de milieuadviseurs bij de Marine is zeer afwisselend. De ene dag werken ze aan oplossingen voor bodemverontreiniging, de opslag van gevaarlijke

stoffen en het scheiden van afval. Andere dagen wordt er bijvoorbeeld initiatief genomen voor kwaliteitsimpulsen van de interne milieu-opleiding.

Door het internationale karakter van de Koninklijke Marine hebben Birgit en Jeffry ook regelmatig te maken met vragen uit andere gebieden (zoals de Cariben) en over wet- en regelgeving. Zij moeten dus continu hun vakinhoudelijke kennis op peil houden, wat het werk tevens uitdagend maakt.


v.l.nr. Jeffry van Hooren, Cora Koning en Birgit van Oijen

Verder voeren Birgit en Jeffry structurele verbeteringen door in hun werkzaamheden. Hiervoor treden zij regelmatig in overleg met de verschillende stakeholders, van wie zij de belangen in acht nemen. In alle verscheidenheid aan taken en urgenties houden zij het overzicht zodat er geen werk tussen wal en schip belandt. Als coördinator zoekt manager Cora naar de verbinding binnen de organisatie met de mensen met een milieutaak.

Over de leuke aspecten van het werk zijn de drie het onderling eens. Eigenlijk beschikken alle mensen die werken voor de Koninklijke Marine over een gemeenschappelijke, intrinsieke motivatie. “De houding is hier om samen vanuit die motivatie door te zetten, het vizier gericht te hebben en te houden op een te bereiken resultaat. Het is een uitdagende functie mede gezien de dynamiek van dit ministerie met zo’n unieke opdracht”, aldus Cora. Door deze cohesie voelen de externe adviseurs ook geen afstand tot de interne collega’s. Het enige verschil is dat externen vaak met frisse ogen kijken naar bepaalde zaken. En dat leidt soms tot nieuwe inzichten, zeker bij aanvang van de opdracht.

De inzet
De snelle instroom van Birgit en Jeffry was welkom en noodzakelijk voor het SBVM. Er waren een groot aantal vacatures bij de organisatie en de inspectie had het toezicht verscherpt. Door omstandigheden bleef werk liggen – het was te veel voor de toenmalige bezetting. De Rijksbrede raamovereenkomst voor Interim Management en Organisatieadvies bood uitkomst. De interne procedures om de externe adviseurs in te huren, verliepen erg soepel. ‘’Ik hoefde alleen maar de aangeboden cv’s te beoordelen en de gesprekken te voeren. Het vinden van mensen van dit kaliber, met deze vakkennis en ervaring, is gewoon lastig’’ aldus Cora.

Cora heeft met Birgit en Jeffry sparringpartners toegevoegd aan haar team. Zij denken kritisch mee en zorgen voor voldoende capaciteit om het werk van het team goed te verdelen. In november 2018 is het verscherpte toezicht opgeheven. Op de lange termijn hoopt het SBVM verder deze lastig in te vullen vacatures weer met vast personeel te bemensen.

                                                                                

Eén van de IMOA-raamovereenkomsten is afgesloten met Aeves Interim Management. Namens Aeves Interim Management zijn accountmanagers Kwame Hammond en Kas Bahrami Tash verantwoordelijk voor de invulling van de interim-functies zoals voor de Koninklijke Marine in Den Helder. Zij treden bovendien op als sparringpartners voor de inhurende managers.

Wilt u meer weten over dit artikel, de opdrachten of het raamcontract? Klik dan s.v.p. op deze link om in contact met ons te komen. We staan u graag te woord.