Medewerker Innovatie & Projecten in de logistiek bij het Ministerie van Defensie – Stroe (Gelderland)

14 jun 2021 overige Interim Publiek Stroe (Gelderland)

Introductie

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een ‘Medewerker Innovatie & Projecten in de logistiek voor 24 uur per week voor initieel 6 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 21 juni 12:00 contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aeves-im.com.

Organisatie

WAAR KOMT U TERECHT

a. De werkzaamheden worden verricht binnen het logistieke kennisdomein van de Koninklijke Landmacht (KL). De functionaris is ingedeeld bij het bureau innovatie & projecten van de afdeling plannen van de staf van het bevoorrading en transportcommando (B&TCo).

b. Het B&TCo is als grootste operationele logistiek dienstverlener van Defensie verantwoordelijk voor het onder operationele omstandigheden leveren van bevoorrading, transport en diensten en het uitvoeren van goederenvervoer over de weg t.b.v. de (vredes)bedrijfsvoering.

c. Het bureau innovatie & projecten heeft onder andere tot doel innovaties die in het civiele logistieke domein hun intrede doen, te beoordelen op toepasbaarheid in de militaire logistiek, teneinde daar processen te verbeteren en tot een betere goederenstroombeheersing te komen. Daarnaast draagt het bureau bij aan de analyse van de logistieke consequenties van dat toekomstig optreden van Defensie als geheel en de KL in het bijzonder, waarbij eventueel gebruik wordt gemaakt van experimenten. Belangrijk hierbij is de vraag hoe het B&TCo aansluiting kan blijven vinden bij gevechts-en gevechtsondersteunende eenheden.

d. De afdeling plannen van het B&TCo werkt voor deze blik op de toekomst nauw samen met het Kenniscentrum Logistiek van de Koninklijke Landmacht, mede op basis van een studie uit 2017. In dat jaar is de studie Slimme Robuuste Logistiek (SRL) uitgebracht als de toekomstvisie van de logistiek binnen de KL. In dat document is een aantal vervolgstudies geïdentificeerd om deze toekomst in te kunnen kleden. Tegelijkertijd is de Landmacht bezig zich door te ontwikkelen volgens het Operationeel Kader bandoptreden (OKL), dat het optreden beschrijft rond 2035. Om de logistiek binnen deze twee ontwikkelingen op de juiste manier weg te kunnen zetten, is het nodig om een aantal zaken nader te onderzoeken en eventueel bijbehorende experimenten te coördineren en te begeleiden.

e. De plaats van tewerkstelling zal Stroe zijn, waar de staf van het B&TCo haar werkzaamheden verricht, maar het kan voorkomen dat het nodig is om een dag per week of een langere periode bijvoorbeeld op locatie van het kenniscentrum (Soesterberg) of bij andere eenheden van de KL in het land te werken. De exacte onderzoeksgebieden of op te zetten experimenten zijn na aanstelling In overleg te bepalen, maar hebben betrekking op het vergroten van het voorspellend vermogen van de militaire supply chain. Het gebruik van sensoren en data afkomstig uit (gevechts-)voertuigen en informatiesystemen om dit voorspellend vermogen te creëren, dient geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd te worden.

Functie

WAT GAAT U DOEN + WAT ZIJN DE KERNTAKEN?

a. Draagt bij aan de ontwikkeling van het voorspellend vermogen van de militaire logistiek door:

(1) Onderzoek te doen naar nieuwe technologieën die hiervoor gebruikt kunnen worden;

(2) Onderzoek te doen naar (een deel van) de conclusies voor een toekomstbestendige militaire supply chain met betrekking tot sensoren en data;

(3) Samenwerking te zoeken met universiteiten/hoge scholen en het bedrijfsleven op dit gebied;

(4) Advies uit te brengen over activiteiten die leiden tot toekomstbestendige militaire logistieke capaciteiten.

b. Draagt bij aan de ontwikkeling van Kennis & Innovatie voor het logistieke domein door:

(1) Deel te nemen aan (inter)nationale overlegfora die van belang zijn voor het kennisgebied;

(2) Deel te nemen aan (inter)departementale overlegfora die van belang zijn voor het kennisgebied;

(3) Mee te werken aan het ontwikkelen en uitwerken van op dat moment belangrijke innovatiethema’s;

(4) Projecten op het gebied van concept development & experimentation (CD&E) te initiëren en de projecten op inhoud te (bege)leiden;

(5) Deze experimenten zo mogelijk te koppelen aan gebruik van manieren, middelen en methodes uit de civiele logistiek.

Functie-eisen

Knock-out eisen:

a. Afgeronde Master
b. Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal.
c. Kennis van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek (wetenschappelijk en/of praktijk).

Wensen:

– e Enige kennis van of inzicht in technische, technologische en innovatieve
aangelegenheden en ontwikkelingen op het vakgebied van sensoren en dataverwerking
in de logistiek.
– f. Inzicht in de organisatie van en de samenwerking tussen kennisinstituten als bijvoorbeeld universiteiten, hoge scholen, TNO, NLR, HCSS etc.
– g. Vaardigheid in het (mede) ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe Ideeën en concepten veelal in multidisciplinaire omgeving.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren