Ketenportfoliomanager bij de Belastingdienst – Utrecht

13 aug 2020 overige Interim Publiek Utrecht

Introductie

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een interim Ketenportfoliomanager. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór donderdag 20 augustus 12:00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Organisatie

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!


Afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.


Functie

Functieomschrijving

“Zes miljoen huishoudens krijgen een toeslag. Dat vraagt om goed georganiseerde informatiesystemen. Als ketenportfoliomanager prioriteer en adresseer je noodzakelijke wijzigingen in deze systemen. Hou je van puzzelen, ben je goed in structureren en kun je tegen een stootje? Dan mag je komen helpen!”

Miljoenen mensen in Nederland vragen huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag aan. Bij de Belastingdienst Toeslagen zorgen we ervoor dat deze toeslagen juist, tijdig en rechtmatig worden toegekend, uitbetaald en zo nodig teruggevorderd. Tegelijkertijd is ons streven de inspanning van de burger minimaal te laten zijn.
Door de aard, dynamiek en doelgroep is er veel maatschappelijke aandacht voor de uitvoering van Toeslagen. Hierbij zijn, naast Belastingdienst Toeslagen, ook andere organisatieonderdelen betrokken; de regie over de uitvoering ligt evenwel bij Toeslagen.
De recente ontwikkelingen rondom Toeslagen dwingen de organisatie tot ingrijpende verandering van proces en organisatie. Ondersteuning bij het ketenportfoliomanagement proces is nodig.

Als ketenportfoliomanager breng je, samen met de ketenpartners, gewenste en noodzakelijke veranderingen in de keten in kaart en bewaak je de prioritering. Het gaat dan uiteraard om oplossingen in de informatiesystemen, maar ook om procesmatige en datagerichte oplossingen. De planningshorizon is zes tot twintig maanden en deze realiseer je met behulp van een roadmap. De eigen IV-organisatie is een belangrijke partner voor de realisatie van veranderingen, maar ook ontwikkelingen in de informatievoorziening van ketenpartners spelen een rol. De realisatie van IV-voorzieningen gebeurt SAFe/Agile. Als ketenportfoliomanager zorg je dat raakvlakken tijdig worden gesignaleerd en houd je zicht op de voortgang van ontwikkelingen.

Aan jou de opdracht om, in samenwerking met de Ketenportfoliomanager, de betrokken collega’s van andere ketenonderdelen, de administraties van de diverse onderdelen te integreren tot 1 ketenportfolio administratie. Hierin moet het mogelijk worden Epics, features en userstories te administreren in samenhang. Ook moet deze administratie de basis kunnen vormen voor baten- en realisatiemanagement. Dit doe je niet alleen: je maakt deel uit van het ketenbureau Toeslagen, waarin een ketenmanager, een ketencoördinator, een kwaliteitsadviseur, een secretaris, twee productmanagers en de ketenportfoliomanager werkzaam zijn.

Verder richt je je op de voortgangsbewaking en het signaleren van planningen/ budgetten die uit de pas dreigen te lopen. Je monitort de voortgang op de realisatie van de portfoliobaten en je rapporteert hierover. Je zorgt voor een analyse en forecast op de portfoliorapportage en bent verantwoordelijk voor eventuele bijstellingen – dit op basis van de realisatie van initiatieven, veranderende vraag of gewijzigde prioritering.
Je bent inhoudelijk deelnemer van diverse overleggen, waarvoor je proactief stukken aanlevert en mede de agenda bepaalt. Tot slot coördineer je de ketenplanning en ben je verantwoordelijk voor de integrale voortgangsrapportage.


Functie-eisen

Functie-eisen

  • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting, zoals Bedrijfskunde of ICT.
  • Je hebt minstens twee jaar relevante ervaring in de functie van PMO of portfoliomanager in een complexe omgeving.
  • Je hebt uitstekende kennis van proces- en keteninrichting.
  • Je bent op de hoogte van recente trends m.b.t. portfolioprocessen.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met SAFe Framework of P3O.

Jouw competenties

  • initiatiefrijk
  • samenwerken
  • overtuigingskracht (een sales pitch kunnen geven)
  • omgevingsbewustzijn
  • plannen en organiserenAanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren