Integrale visie en actieplan tegen discriminatie en racisme – Arnhem

12 jan 2021 overige Interim Publiek Arnhem

Introductie

Voor de Gemeente Arnhem zijn wij opzoek naar een Integrale visie en actieplan tegen discriminatie en racisme voor 24 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 18 januari om 12.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Bij de behandeling van de begroting (2021-2024) in november 2020 is door de gemeenteraad motie 20M245g: ‘Integrale inclusievisie en actieplan’ aangenomen.
Het dictum hiervan luidt als volgt: “Verzoekt het college:

een integrale visie en actieplan tegen discriminatie en racisme op te stellen als onderdeel van het Uitvoeringsplan Inclusief Arnhem, waarin het college;

 • kiest voor actief resultaatgericht beleid met betrekking tot emancipatie, anti-discriminatie en antiracisme, ter bevordering van gelijke kansen,
 • in deze visie plannen presenteert met betrekking tot maatregelen en activiteiten waarmee discriminatie en racisme wordt voorkomen en tegengegaan,
 • hierin in ieder geval een campagne voor permanente bewustwording over discriminatie, racisme en emancipatie opneemt,
 • prioriteit geeft aan het bevorderen van emancipatie en het tegengaan van discriminatie en racisme op de arbeids- en stagemarkt.
 • deze integrale visie en actieplan uiterlijk voor het zomerreces 2021 aan de raad voor te leggen.
 • de raming van de kosten van dit plan uit te zoeken en voor de perspectiefnota te delen met de raad.


Functie

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van een grotere ambitie en intensiever uitvoeringsplan vraagt om voldoende middelen en capaciteit. De plek om dit (financieel) te borgen in de perspectiefnota. Dit betekent dat:

1. voor maart 2021 de visie op hoofdlijnen gereed moet zijn

2. voor maart 2021 helder moet zijn wat de randvoorwaarden zijn om deze visie tot uitvoering te brengen

 • dit leidt tot een tussenresultaat* in maart 2021, waarop het college in de collegetweedaagse kan beslissen.
 • dit opgetekend wordt in de perspectiefnota (ambitie op hoofdlijnen en financieel plaatje)
 • deze visie en uitvoeringsplan voor de zomer naar de raad worden gestuurd.
 • vanaf 2022 uitvoering gegeven kan worden (begroting 2022).

De projectmanager is verantwoordelijk dat bovengenoemde stappen gezet worden en resultaten tijdig geleverd worden. De projectmanager bewaakt het proces en stuurt op en zorgt voor het hele traject van totstandkoming van de visie. Hiervoor is afstemming zowel intern als extern essentieel. Het is van belang dat de procesmanager expertise én ervaring heeft op de thema’s. Intern gaat het om een integrale afweging van bestaande visies, opdrachten en gezichtspunten en het betrekken van belanghebbenden. Dit betekent dat gestart wordt met een analyse (waarbij ook de verwachtingen van de raadsleden worden gepeild), waarna de proces- / projectmanager een voorstel doet voor het vervolg en het proces/de inhoud. Extern vraagt het om het ophalen en wegen van een inclusieve, diverse en intersectionele verzameling aan ervaringen, waarbij het betrekken van inwoners, partners en belangengroepen die ervaring hebben met en kennis van discriminatie en racisme en vooral mee kunnen denken in een passende en werkende aanpak, essentieel is. Samen met het team inclusie worden de visie en het uitvoeringsplan opgesteld. De teamleden hebben en delen hun expertise op diverse (inhoudelijke) terreinen, van de organisatie en politieke context. De project-/procesmanager is penvoerder en kan hierbij gebruik maken van en putten uit kennis en ervaring van de teamleden. We zoeken in elk geval iemand die het proces vormgeeft, een verbinder is, makkelijk schrijft en expertise en ervaring heeft op het thema en die bij voorkeur ingangen heeft in de juiste netwerken.Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar projectleiderservaring
 • Aantoonbare kennis/ affiniteit met het onderwerp
 • Gemeentelijk/ bestuurlijk ervaring

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren