Integraal Projectmanager masterplanprojecten – Wisselend / Thuis

23 aug 2021 overige Interim Publiek Wisselend / Thuis

Introductie

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar eenIntegraal Projectmanager masterplanprojecten‘ voor 32 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór vrijdag 27 augustus 12:00 uur contact op op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com.

Organisatie

Opdrachtgever

BZK/DGVBR/UBR/Rijksconsultants. Rijksconsultants biedt management- en adviescapaciteit binnen de Rijksoverheid. Onze professionals zijn snel inzetbaar voor verandermanagement, interim-management, project- en programmamanagement, procesbegeleiding en organisatieadvies.

Project

De integraal projectmanager doet meerdere projecten, waarbij het realiseren van geschikte kantoorhuisvesting voor de rijksoverheid centraal staat. Het betreft meestal renovatietrajecten die integraal worden aangepakt (gebouw, ICT, dienstverlening).

Context

De komende jaren vinden binnen de Rijksoverheid diverse huisvestingsbewegingen plaats, waarbij verschillende Rijksonderdelen zullen worden gehuisvest op andere locaties, samen met andere rijksonderdelen. De uitvoering hiervan is belegd in masterplanprojecten onder verantwoordelijkheid van DGOO. UBR/Rijksconsultants levert deskundige adviseurs voor diverse opdrachtgevende- en sturende rollen binnen de Masterplannen Rijkshuisvesting. UBR/Rijksconsultants levert voor deze Masterplannen o.a. GO-ers en IPM-ers. In deze rollen treedt UBR/Rijksconsultants op als opdrachtgever aan de drie leveranciers: RVB, CDV en IDV.

Functie

Opdrachtomschrijving

Je bent voor elk project de spin in het web, de verbindende factor tussen het project en de opdrachtgever. Je bent thuis in alle facetten van het projectmanagement als risico-inventarisatie, omgevingsanalyses, planningsmethoden en exploitatie-/ investeringsberekeningen. Naast de algemene projectmanagement vaardigheden beschik je over voldoende inhoudelijke facilitaire/huisvestingskennis om als gesprekpartner op operationeel, tactisch en strategisch niveau te kunnen acteren. Je stuurt de projectgroep aan, bewaakt de voortgang in de projectgroep, legt verantwoording af aan de gemandateerd opdrachtgever (GO, namens DGOO) en bereidt besluitvorming in de stuurgroep voor. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk vallen onder rijksbrede huisvestingopgave ‘Masterplannen’. Onder opdrachtgeverschap van Ministerie van Binnenlandse zaken voert Rijksconsultants de regie over meerdere masterplanprojecten.

De integraal projectmanager is primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde kaders en randvoorwaarden ten aanzien van o.a. kwaliteit, duurzaamheid, tijd en geld. De projectmanager stuurt het projectteam aan, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het team en zorgt voor het samenbindend leiderschap dat de spelers tot een team bindt en het teamgevoel versterkt. De projectmanager is de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en het intermediair tussen opdrachtgever en project op tactisch en operationeel niveau. Als onafhankelijke speler in dit gremium borgt de integraal projectmanager de integraliteit tussen de verschillende projectmanagers en bewaakt het algemene Rijksbelang.

Functie-eisen

Eisen

  • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
  • Je beschikt over kennis van projectmanagement.
  • Je hebt werkervaring op het gebied van huisvesting.

Wensen

  • Kennis hebben van masterplannen.
  • Ervaring hebben met het werken bij de Rijksoverheid.


Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aeves-im.com

Solliciteren