Inhuur tactisch interim manager IT gedreven projecten – Den Haag

25 feb 2021 overige ICT Den Haag

Introductie

Voor ministerie van Financiën zijn wij opzoek naar eenInhuur tactisch interim manager IT gedreven projecten voor 20 – 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór dinsdag 29 december voor 16:00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Organisatie

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

De directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de directoraten-generaal op het gehele PIOFAH-terrein. De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de eenheden Facilitair Huisvesting Inkoop en Financiën (FHIF), Organisatie en Personeel (O&P) en Informatisering (I). Binnen het ministerie van Financiën wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt. De eenheid Informatisering binnen de directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk om deze werkwijze te ondersteunen en te verbeteren.


Functie

Het kerndepartement van Financiën werkt constant aan het verbeteren van d IT-ondersteuning voor de managers en medewerkers. Hiervoor worden jaarlijks een groot aantal initiatieven (innovaties en/of IT-projecten) gestart.
Om meerdere IT-gedreven verbeterprojecten te realiseren is het hoofd van de eenheid Informatisering op zoek naar een tactisch interimmanager IT-gedreven verbeterprojecten.

De eerste uitdaging vormt een migratietraject binnen het domein van de kantoorautomatisering, waarbij de reguliere Microsoft Office Suite wordt vervangen door de op cloudtechnologie gebaseerde Microsoft Office 365-suite. Office 365 wordt door SSC-ICT Haaglanden aangeboden en vooralsnog geldt een harde deadline van 15 mei 2021. Het speelveld is complex, de belangen zijn groot (continuïteit mag niet in gevaar komen) en de deadlines zijn hard.
Kortom de eerst uitdaging voor de tactisch interimmanager wordt om dit majeure migratietraject zorgvuldig en binnen de gestelde kaders van tijd en geld af te ronden. In overleg en op basis van de opgeleverde resultaten wordt na de zomer bezien welke nieuwe projecten aan de interimmanager worden toegewezen.

De werkzaamheden voor de tactisch interimmanager IT-gedreven verbetertrajecten in algemene zin zijn:

 • Grondige probleemanalyse
 • Intensieve afstemming met managers en medewerkers binnen minFin over de beoogde eindresultaten.
 • Het opstellen en uitwerken van een plannen van aanpak voor implementatie.
 • Het aansturen van IT-gedreven verbeterprojecten en zorgdragen voor juiste en tijdige realisatie.

Meer specifiek voor het eerste project, zijnde de uitrol van Office 365 zijn de werkzaamheden:

 • Het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak voor implementatie ten aanzien van besluitvorming, o.a. in de portfolioboard
 • Daarbij is een hoofdmijlpalenplanning voor zowel de reguliere werkplekken als de IT- Specials-werkplekken noodzakelijk.
 • Het samenstellen van een projectteam met daarin o.a. solutionarchitecten en testcoördinatoren.
 • Je staat als tactisch interimmanager stevig in je schoenen en bent niet bang complexe implementaties in een sterk veranderende omgeving aan te sturen. Je bent verantwoordelijk voor het uitstippelen van complexe (migratie)projecten, weet waar de uitvoeringsrisico’s zitten en hoe deze te reduceren en draagt zorg voor zorgvuldige, tijdige oplevering van projectresultaten, startend met de daadwerkelijke introductie van de MS Office 365 suite voor de medewerkers van het kerndepartement.
 • Je bent een enthousiaste en stevige senior IT/verander-interimmanager met leiderschapskwaliteiten en een sterke affiniteit met ICT en kantoorautomatisering.
 • Ervaring met een soortgelijk migratieproject is noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitrol van Microsoft build 1909, waarin de Internet Explorer is vervangen door MS Edge.


Je weet waar een dergelijke migratie de organisatie en medewerkers raakt. Je onderkent tijdig de belangen van alle partijen en de afbreukrisico’s voor betrokkenen. Vervolgens anticipeer je hierop met de juiste interventies. Je vervult je rol als tactisch interimmanager met stevigheid. Dat houdt in dat je als vanzelfsprekend soepel beweegt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je spreekt uit wat je van je opdrachtgever en omgeving verwacht, en je draagt actief de visie en de bedoeling van je projecten uit. Bovendien ben je herkenbaar als aanspreekpunt en boegbeeld van dit complex migratieproject.


Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een relevante HBO-opleiding afgerond (bv. IT-management);
 • Je hebt ruime ervaring (minimaal drie jaar) in het managen van complexe projecten in een overheidsomgeving.
 • Aantoonbare ervaring met migratietrajecten van (Microsoft-)kantoorautomatisering.
 • Aantoonbaar ervaring in IT-gedreven verbeterprogramma’s.
 • Je bent klant- en resultaatgericht ingesteld en in staat om project-medewerkers/-teams te motiveren en te coachen;
 • Kennis van en ervaring met de Srum- of Devops-methodiek
 • Je legt gemakkelijk contacten en onderhoudt deze zorgvuldig om resultaten van het project te kunnen realiseren;
 • Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief en kunt controle op de voortgang van werkzaamheden houden;
 • Vanwege de korte doorlooptijd van dit project is werkervaring bij de rijksoverheid en in het bijzonder MinFin een duidelijke pre.
 • Ervaring met Cloud-technologie is een duidelijke pre.


Aanbod

 • Je beschikt over minimaal een relevante HBO-opleiding afgerond (bv. IT-management)
 • Je beschikt over minimaal drie (3) jaar aantoonbare ervaring in het managen van complexe projecten in een overheidsomgeving. Dit dient aantoonbaar gemaakt te worden aan de hand van het CV (eerder uitgevoerde project/werkzaamheden).


Inlichtingen

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren