Community Manager – Den Haag / Thuis

9 apr 2021 overige Interim Publiek Den Haag / Thuis

Introductie

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Community Manager voor 28 tot 32 uur per week voor circa 8 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 14 april 12:00 uur contact op op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aevesbenefit.com.

Organisatie

Opdrachtgever

Het rijksbrede programma I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is een unieke structurele samenwerking tussen het hoger onderwijs en de Rijksoverheid op het gebied van IT. De doelen van het I-Partnerschap zijn om via duurzame samenwerkingsrelaties tussen het Rijk en hoger onderwijs versneld digitale innovaties en optimalisaties door te voeren, de instroom van jong IT-talent te bevorderen en het I-kennisniveau van rijkspersoneel via bijscholing en kennisdeling in communities blijvend te actualiseren. I-Partnerschap levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven; nu en in de toekomst.

Functie

Opdrachtomschrijving

Als community manager voor het I-Partnerschap RO-HO heb je als taak om rijksbrede I-communities (verder) te ontwikkelen en te activeren. Het eerste doel hierbij is dat de rijksbrede I-communities actief (nieuwe) kennis, oplossingen en opleidingsaanbod delen waardoor rijksmedewerkers sterker, slimmer en beter kunnen werken aan digitaliseringsvraagstukken. Het tweede doel is dat het hoger onderwijs actief wordt betrokken, onderdeel wordt van de community en state of the art kennis over technologieën en opleidingsaanbod inbrengt. I-Partnerschap richt zich momenteel op 5 verschillende thema’s: AI & Data, Cyber Security, Blockchain, GovTech en 5G/IOT. Deze technologische thema’s zijn gekoppeld aan maatschappelijke en/of bedrijfsvoeringsvraagstukken. Per thema wordt een community opgericht en/of verder uitgebouwd. Binnen de communities zullen werkgroepen werken aan de specifieke kennisontwikkelings en kennistoepassingsvraagstukken.

De opdracht vindt plaats in een landschap waar op diverse plekken al aan community vorming wordt gedaan. Een belangrijk deel van de opdracht is het verkennen van bestaande initiatieven en het strategisch adviseren over: a) het aansluiten bij lopende initiatieven danwel; b) zelf een community activeren; c) een hybride vorm. Uitgangspunt bij dit advies is de mate waaraan de verschillende alternatieven bijdragen aan het kennisdelen tussen overheden onderling, met het hoger onderwijs en waar van toepassing met het bedrijfsleven.

Taken

Je brengt het speelveld van stakeholders en reeds bestaande communities op de verschillende I-thema’s in kaart en adviseert over de meest kansrijke wijze van kennisdelen. Dit kan zijn het aansluiten bij bestaande initiatieven danwel het zelf opzetten van communities. Je bent de ‘buitenboordmotor’ van de initiatieven, je ontzorgt en stimuleert het invulling geven aan het onderling kennisdelen. Je faciliteert een proces dat leidt tot een gemeenschappelijke kennisontwikkelagenda en stimuleert dat ambities richting realisatie worden gebracht. Hierbij leg je actief contact tussen rijkpartijen en hoger onderwijs. Een ander concreet product waarop je faciliterend stuurt is de totstandkoming van het gewenste leeraanbod en leerlijnen per I-thema.

Je hebt enerzijds een dienende, co-creatie stijl en stuurt anderzijds op het stevig neerzetten van communities waarin succesvol kennis wordt gedeeld en het verschil wordt gemaakt. Je organiseert zowel fysieke als digitale ontmoetingsplaatsen en verbindt leden aan elkaar. Je spreekt de taal van de leden en organiseert een proces waarin de communityleden zelf meebouwen aan de community. Ook prikkel je de communityleden om actief te blijven en zorg je dat er continu aanwas is van nieuwe leden vanuit het Rijk en het hoger onderwijs. Je bent de linking pin tussen de communities en de leden van de taskforce I-Partnerschap.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het verkennen van het speelveld. Op basis van die verkenning breng je per thema advies uit over de meest kansrijke optie: a) het zelf vormgeven aan een community; b) het aansluiten bij een bestaande community; c) een hybride vorm van beide;
 • Per thema bepaal je het doel, de doelgroep, de positionering, de wijze van community vorming en de wijze van kennisdeling. Dit doe je vanzelfsprekend samen met de beoogde leden van de community. Je vindt hierbij een goede balans tussen ontzorgen, aanjagen en loslaten;
 • Inspireren, motiveren en op gang brengen van de community. Dit doe je o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en stimuleren van contactmogelijkheden op een digitaal platform. Je bent een actieve moderator, houdt goed vinger aan de pols en stuurt waar nodig bij;
 • De promotie van de community. Dit doe je o.a. in samenwerking met de communicatie-adviseur en de leden van de community. Je stelt hiertoe samen met hen een strategie op;
 • Het organiseren van een proces om te komen tot de ontwikkeling van een gedragen kennisagenda;
 • Het organiseren van een proces om te komen tot een gedragen visie op benodigd leeraanbod;
 • Begeleiding, monitoring en bijsturing van de community en fungeren als een actieve moderator.

Functie-eisen

Eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het begeleiden van verandertrajecten en communitymanagement op IT-gebied binnen de overheid (zowel fysiek als op een digitaal platform);
 • Je hebt ervaring met relatiebeheer, van hoog bestuurlijk niveau tot tactisch en operationeel niveau.

Wensen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol opzetten en begeleiden van communities bij de overheid en hebt een goed gevoel voor veranderkundige trajecten en groepsdynamica;
 • Je hebt kennis van/affiniteit met de verschillende thema’s: AI & Data, Cyber Security, Blockchain, GovTech en 5G/IOT.
 • Je bent communicatief en sociaal ingesteld, en goed in netwerken. Je voelt je comfortabel met relaties op diverse niveaus (van hoog bestuurlijk tot operationeel);
 • Je neemt initiatief, bent goed in plannen en organiseren en voelt je bovenal goed thuis in een ontwikkelaanpak en agile werken;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, handelt innovatief en hebt durf.
 • Je beschikt over de competenties: proactief, accuraat, analytisch, contactgerichtheid, zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als ZZP’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aevesbenefit.com

Solliciteren