Adviseur klantinformatie – Den Haag

23 jan 2021 overige Projectmanagement Den Haag

Introductie

Voor Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zijn wij opzoek naar een Adviseur klantinformatievoor 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór woensdag 27 januari 12.00 uur contact op met Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Organisatie

Het halen van een hielprikje, het ontvangen van huurtoeslag en de wereld buiten Nederland verkennen. De publieke dienstverlening van Nederland valt of staat met betrouwbare identiteitsgegevens. Als Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zorgen wij voor het veilig en betrouwbaar gebruik van deze gegevens.

Deze functie valt onder de Directie Uitvoering en in de afdeling Informatie & Expertise. Als Directie Uitvoering dragen wij zorg voor het dagelijks functioneren van de identiteitsketens (BRP, Reisdocumenten, BSN, PIVA) bij de publieke dienstverlening aan burgers en afnemers. We signaleren knelpunten en klantwensen in dit proces, zodat deze, in afstemming met collega’s van andere directies en stafafdelingen, kunnen worden vertaald in concrete voorstellen voor wijziging of doorontwikkeling van de producten en diensten. Of eventueel naar wijziging in wet en regelgeving. De directie bestaat uit 6 afdelingen.

Als afdeling Informatie & Expertise zijn we met 24 collega’s het centrale punt waar burgers, gemeenten en afnemers terecht kunnen voor hulp, advies en begeleiding. Meldingen, vragen en informatie over alle expertises van RvIG komen hier samen, ook op het terrein van identiteitsfraude, fouten in overheidsregistraties en adresfraude. Wij borgen de kennis van producten, processen en applicaties binnen RvIG, bij klanten en burgers. Daarnaast ontwikkelen we sterke relaties met de afnemers van de BRP, die onder andere moeten leiden tot een actieve deelname van de afnemers aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Vanaf 1 januari 2021 start bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Dit meldpunt is een loket voor burgers, ondernemingen en organisatie waar zij terecht kunnen om onjuistheden in overheidsregistraties te melden wanneer ze er bij de desbetreffende overheidsregistratie niet uit komen of zij tegen problemen aanlopen die betrekking hebben op meerdere registraties. Het doel van het MFO is om melders te helpen om tot een oplossing te komen en overheidsregistraties te adviseren over structurele oplossingen voor herhaalde fouten en/of weeffouten. Gedurende het jaar 2021 wordt het MFO doorontwikkeld en breidt het werkterrein uit van de basisregistraties naar overheidsregistraties.

Functie

Als Adviseur Klantinformatie bij het MFO ben jij het verlengstuk vanuit het MFO naar andere afdelingen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) maar ook naar buiten. Zo ben je zowel het aanspreekpunt voor, als de link tussen de stafafdeling Coördinatie, Beleid en Strategie (CBS) en het MFO en ben je de counterpartner van de Adviseur Klantinformatie bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) binnen onze eigen afdeling. Denk daarbij aan de beantwoording van Kamervragen of persvragen, de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst maar ook aan inhoudelijke input bij een optreden in de media of de informatie op website van RvIG of de Rijksoverheid.

Naast de reguliere MFO-werkzaamheden, zoals het beantwoorden van vragen en het behandelen van meldingen, wordt van jou als Adviseur Klantinformatie verwacht dat je voor de beantwoording van meldingen en vragen binnen en buiten onze organisatie je weg weet te vinden zodat je melders nog beter van dienst kan zijn. Je hebt een analytische blik op de organisatie en je werkzaamheden en bent een echte spin in het web en signaleert en reageert snel op trends, ontwikkelingen en eventuele risico’s.

Je kan complexere fouten in registraties bij de overheid doorgronden en onderhoudt hiervoor contacten met de bronhouder van de registratie. Je bemiddelt in complexere individuele zaken en bespreekt deze meldingen met je MFO-collega’s. Voor hen ben je een vraagbaak en een sparringpartner. Het bespreken van de casussen helpt jou niet alleen om jezelf verder te ontwikkelen en andere inzichten te krijgen, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van het team. Bij het MFO is samenwerken dan ook van groot belang.Ook een goede en nauwe samenwerking met ketenpartners is onmisbaar. Met hen kan je casussen overleggen en waar nodig doorzetten. Daarnaast breng je werkbezoeken aan de ketenpartners en geef je presentaties. Je zorgt voor bewustwording bij ketenpartners door hen te informeren en te adviseren. Het schrijven van adviesstukken en/of notities is onderdeel van je werkzaamheden.

De Adviseur Klantinformatie is procesverantwoordelijke van de MFO-processen. Daarnaast verwerk je de maandelijkse cijfers tot analyses en rapportages. Je zit overleggen inzake het MFO voor, beheert de inhoud van de meldingsformulieren en van de standaardmails.

Functie-eisen

  • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
  • Ervaring als adviseur bij een overheidsorganisatie is een pré.
  • Je bent vaardig in het contact met burgers en ketenpartners.
  • Je hebt ervaring in het voeren van gesprekken, kan goed luisteren en doorvragen.
  • Goed in de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Felix Schoonderbeek via f.schoonderbeek@aevesbenefit.com

Solliciteren